scio-logo-200x61-1-png

Učím s AI

V tomto návodu najdete:

Srovnání odpovědí ChatGPT, Bingu a Bardu provedl Petr Koubský v Deníku N v článku Dvanáct úkolů pro umělou inteligenci (za paywallem), Tomáš Kapler pak přidal na stejných úkolech i srovnání s Anthropic Claude.

💡 Pokud vás zajímá, jak se zeptat více chatů najednou na jeden dotaz, podívejte se na náš návod.

 

Porovnání AI chatbotů

Existují desítky AI chatbotů, jen některé ale rozumí dostatečně češtině a českým reáliím a jsou jednoduše dostupné. Liší se také ve funkcích a schopnostech, o nich si povíme více v dalších odstavcích. Zejména se pak ale liší i schopnosti samotných velkých jazykových modelů (LLM), které tyto chatboty využívají a tedy kvalita odpovědí. 

Jak vypadá srovnání nejpoužívanějších chatbotů?

 

ChatGPT (základní) od OpenAI

https://chat.openai.com/

ChatGPT je v základní verzi zdarma.

Jak používat ChatGPT

1. Po registraci/přihlášení (detailní popis v následující kapitole) můžete v dolní části zadat váš prompt a odeslat je pomocí enteru či kliknutím na šipku.

​2. Chatbot vám bude postupně generovat odpověď. I v průběhu generování odpovědi jej můžete zastavit stisknutím tlačítka “Stop generating” (nebo pomocí tlačítka Esc na klávesnici). Odpověď můžete zkopírovat, případně hlasovat, jak se vám líbí odpověď, což časem pomůže postupně vylepšit kvalitu jazykového modelu.

3. Jako ve všech konverzačních chatbotech můžete pokračovat v konverzaci zadáním upřesňujícího dotazu, chatbot “ví” o čem jste si “povídali” předtím a nemusíte vše popisovat znovu.

4. ChatGPT (i ostatní popisované chatboty) umí na vyžádání v promptu informace v odpovědi strukturovaně formátovat.

5. Poté, co začnete konverzaci s ChatGPT, automaticky se vám zobrazí v levé části rozhraní ChatGPT samostatný odkaz na tuto konverzaci, který bude nazvaný podle obsahu dané konverzace (název si můžete pomocí ikonky tužky přejmenovat nebo pomocí ikonky popelnice smazat). K těmto konverzacím se můžete kdykoliv vracet.

Novou konverzaci zahájíte pomocí tlačítka “New chat” v levém panelu.

6. V pravém horním rohu každé konverzace máte sdílecí tlačítko. S ním můžete celou aktuální konverzaci sdílet – ChatGPT vytvoří záznam na webu s vlastní URL adresou (např. zde). Tento záznam je přítomný každému, komu jej poskytnete, a to i bez přihlášení. Tento záznam je statický, tj. změna či pokračování konverzace se neprojeví, musíte ji znovu nasdílet (a získáte jiný odkaz)​.

Pokročilé funkce ChatGPT

ChatGPT umožňuje přizpůsobit svůj styl komunikace pomocí tzv. Vlastních instrukcí (Custom Instructions), více o nich v článku Přizpůsobte si ChatGPT k pedagogickému obrazu svému aneb krátký návod na Custom Instructions, nebo na webu Tomáše Kaplera.

 

ChatGPT (Plus) od OpenAI

ChatGPT Plus je placená verze ChatGPT, stojí 20 dolarů měsíčně a nabízí několik výhod, díky kterým je i přes svou cenu velmi oblíbený mezi zkušenějšími uživateli chatbotů. 

Jak používat ChatGPT Plus

Základní používání je totožné s ChatGPT. Postup objednání Plus najdete na konci tohoto návodu.

Nyní si popíšeme použití pokročilých funkcí ChatGPT Plus, které nejsou v základní verzi.

Přepínání jazykových modelů

ChatGPT Plus obsahuje 2 jazykové modely:

  • starší GPT-3.5 je základním modelem, který používá i neplacená verze ChatGPT.  Tento model je velmi rychlý ale nemá tak kvalitní výstupy a znalosti.
  • novější GPT-4 je několikanásobně pomalejší, ale nabízí většinou nejkvalitnější odpovědi ze všech dostupných chatbotů. Zároveň umožňuje využívání pokročilých vlastností – Advanced data analysis a pluginy, o kterých se zmíníme níže.

Přepínat mezi těmito dvěma modely můžete pomocí tlačítek v záhlaví ChatGPT:

Pokročilá datová analytika (Advanced data analysis, dříve známé jako Code interpreter) a zpracování datových zdrojů

Jedná se o zcela unikátní a velmi pokročilou schopnost ChatGPT plus, která kombinuje schopnosti jazykového modelu GPT-4 spolu se schopnostmi programovacího jazyka Python. Je možné s ní vytvářet relativně jednoduchým způsobem bez hlubších znalostí programování či datové analytiky i značně náročné analýzy dat či vytváření skriptů a programů. Popis této funkce je nad rámec tohoto stručného návodu, doporučujeme vám článek OpenAI ChatGPT-4 Code Interpreter – (nejen) analýzy dat snadno a rychle od Tomáše Kaplera.

ChatGPT-4 pluginy

Druhou zcela unikátní vlastností ChatGPT Plus a jazykového modelu GPT-4 je možnost použít pluginy. To jsou rozšíření od nezávislých tvůrců, která umožňují zpracovat část dotazů pomocí externích služeb, a získat tak mnohem detailnější, zajímavější či aktuálnější informace. Například tak můžete načíst do konverzace data z Wikipedia, zpracovat a vizualizovat matematickou analýzu pomocí služby Wolfram, připravit souhrn z videa na YouTube a podobně. Více najdete v článku Zlepšete výsledky vašich ChatGPT dotazů pomocí pluginů od Tomáše Kaplera.

 

Microsoft Bing Chat

Microsoft integroval chatbota do svého vyhledávače Bing a také do svého prohlížeče Edge (v nejbližších týdnech se očekává jeho integrace i přímo do Windows). Microsoft je největším investorem a podílníkem v OpenAI a tak Bing Chat využívá stejný jazykový model jako ChatGPT, tedy OpenAI GPT 3.5 nebo 4 (podle náročnosti otázky).

Hezké video o Bing Chatu vytvořila Lucie Lenerotvá

https://www.youtube.com/watch?v=1AT3xJGL1eE

Použití Bing Chat na webu

Na webový Bing Chat se dostanete nejsnadněji přes url adresu Bing.com/chat, případně přes odkaz Chat v horním menu na hlavní stránce vyhledavače Bing.com. 

Použití je jinak velmi podobné jako u ChatGPT – do zadávacího pole vložíte váš dotaz, čímž začnete konverzaci s Bingem.

Zajímavou možností je možnost přepínat si konverzační styl – v kreativním módu si může hodně vymýšlet, hodí se pro kreativní dotazy typu “vymysli mi název firmy”, naopak přesný mód se bude více držet známých faktů (ale i tak se mu nesmí všechno věřit, viz další kapitola). Vyvážený styl je něco mezi těmito dvěma extrémy.

Zadání můžete zadávat i hlasem, v tom případě vám bude Bing hlasem i odpovídat. 

Jste-li přihlášení pomocí Microsoft účtu, máte v pravém sloupci přehled nedávné aktivity, tedy vašich předchozích dotazů, ke kterým se můžete kdykoliv vrátit a pokračovat v dané konverzaci.

Prohlédněte si i představení této funkce na webu Microsoftu. 

Zpracování obrázků

Pomocí oblé ikony v zadávacím poli je možné k zadání přidat obrázek a doptávat se na něj, případně je-li na obrázku text, nechat si jej z něj vypsat a pak například přeložit. 

Generování obrázků

Microsoft má kromě konverzačního chatbota k dispozici i generátor obrázků z textového zadání, dostupný na adrese https://www.bing.com/create. Tento nástroj je ale dostupný i přímo v prostředí chatbota Bing Chat, stačí zadat vhodný dotaz (a to i v češtině), například “vytvoř mi ilustrační obrázek na téma …”

Použití aktuálních informací a generování odkazů na zdroje

Největší předností Bing Chatu a důvodem, proč se jej někdy – zejména ve školách – vyplatí používat, je schopnost začlenit do odpovědí aktuální informace a poskytnout odkazy na relevantní zdroje, kde je možné si tyto informace ověřit.

Použití v postranním panelu prohlížeče Microsoft Edge a práce s aktuální stránkou

Bing Chat je také součástí prohlížeče Edge od Microsoftu. Je tak snadno dostupný kdekoliv, můžete jej mít neustále otevřený a výhodou je, že vám pak může poskytovat shrnutí aktuálně zobrazené stránky a další relevantní informace, které s tématem stránky souvisí. Vhodnými dotazy si tak můžete například nechat vysvětlit složitější témata.

Zároveň můžete Chat použít při práci s webovou stránkou – pokud myší vyberete text na webové stránce, chat se vás zeptá, zda chcete tento text odeslat do chatu a dále s ním pracovat. 

Aktivace těchto možností je popsána v poslední kapitole.

Více informací je k dispozici na webu Microsoftu

Kromě Chatu můžete také přepnout na záložku Compose, která vám usnadní vytváření různých textů – například na web či sociální sítě, do mailů či jen jako generování nápadů.

 

Google Bard

https://bard.google.com/?hl=cs

Konverzační chatbot Bard je odpovědí Google na konkurenci ChatGPT a Bing. Kvalitou odpovědí se velmi blíží ChatGPT 4, v některých případech ji i překonává, zejména pak v aktuálnějších informací (ale pozor, někdy si u nich příliš vymýšlí a nenabízí odkazy k jejich ověření).

Jak používat Google Bard

Jestliže jste zvládli použití ChatGPT či Bing Chatu, bude pro vás Google Bard velmi jednoduchý. Opět v dolním poli můžete zadat váš pokyn/prompt (i hlasem) a dále pak k danému tématu s chatbotem konverzovat.

V levém panelu pak uvidíte vaše poslední konverzace z Bardem, případně můžete zahájit zcela novou konverzaci.

Pod odpovědí chatbota pak máte hlasovací tlačítka, možnost sdílet (jak jednotlivou zprávu, tak celou konverzaci), a možnost vyhledat související otázky na Google.

Generování 3 variant odpovědí

Bard pokaždé generuje ne jednu, ale hned 3 odpovědi a vybírá pak tu, která je podle něj nejlepší. Můžete si ale zobrazit všechny 3, pomocí odkazu “Zobrazit ostatní koncepty” v záhlaví každé odpovědi.

Pokročilé porozumění obrazovému zadání

Pakliže používáte svůj Google účet v angličtině (přepnout lze na adrese https://myaccount.google.com/language), pak vlevo od zadávácího pole v Google Bard přibude tlačítko +, se kterým je možné pracovat i s obrazovým vstupem.

 

Claude 2 od Anthropic

https://www.anthropic.com/index/claude-2

Claude 2 je podle Andreje Novika a Tomáše Kaplera nejlepším dostupným chatem komunikujícím v češtině. Proč? Rozumí českému jazyku a českým reáliím, má aktuálnější data, zpracuje rozsáhlé přílohy, pochopí detailnější zadání než ostatní chaty a dokáže vést mnohem delší konverzace.

Bohužel, zatím je možné jej použít pouze v USA a Velké Británii, nově s nutností ověření britského či amerického mobilního telefonního čísla, na konci tohoto článku ale najdete  postup, jak i tuto bariéru obejít.

Jak používat Claude 2

Claude se používá podobně jako ostatní chatboty, opět tedy zadáte váš prompt a následně s ním můžete diskutovat. Má však několikanásobně větší paměť než ostatní chatboty, můžete tak s ním vést delší konverzace, aniž by ztratil původní kontext, a zároveň mu můžete poskytnout i textové soubory v mnoha formátech – PDF, Word, CSV, text a další – a následně diskutovat o obsahu těchto dokumentů.

 

Jak zadávat chatbotům správně zadání neboli prompty 

Ačkoliv chatboty simulují lidskou konverzaci, fungují v principu trochu než člověk. Jazykové modely, které jsou pro generování odpovědí využívány, postupují při vytváření odpovědi postupně “slovo od slova” a nemají tak “v hlavě” nějakou ucelenou informaci, kterou postupně formulují, neznají na začátku konverzace “závěr” či “výsledek”, ke kterému jejich odpověď spěje. I u složitějších otázek jsou ale schopni ke správné informaci postupně dojít, když je vhodně instruujete.

Seznam užitečných promptů pro žáky a učitele najdete na webu GPT ve škole.

Pozor na halucinace chatbotů, kdy si chatbot odpověď “vymyslí”. Často jsou tyto chyby zjevné, někdy ale méně a bez hlubších znalostí tématu si chyby nemusíme všimnout.

Schopnost vytvářet správně prompty je klíčová. Základní návod na psaní promptu si můžete stáhnout zde: 

 

Jak se zaregistrovat do chatbotů krok za krokem

Registrace do ChatGPT

1. Jděte na stránku https://chat.openai.com/

2. Klikněte na tlačítko “Sign up

3. ​Nejjednodušší je registrace pomocí Google, Microsoft či Apple účtu, kdy stačí jen kliknout na příslušný typ a přihlásit se. Alternativou je registrace pomocí e-mailu.

Vyplňte e-mailovou adresu:

Vymyslete si vhodné heslo:

Následně jste vyzváni, aby jste ve své emailové schránce klikli na odkaz v potvrzovacím e-mailu.

4. Po registraci pomocí sociálních účtů nebo po potvrzení e-mailů následně vyplňte své jméno, příjmení a datum narození.

4. Po registraci pomocí sociálních účtů nebo po potvrzení e-mailů následně vyplňte své jméno, příjmení a datum narození.

​5. Zadejte své telefonní číslo, na které přijde potvrzovací SMS

6. Zadejte kód z SMS

7. Odsouhlasete informace tlačítkem “Okay, Let’s Go”. A nyní již můžete chatovat s ChatGPT 🙂

Registrace do Microsoft Bing

1. Jděte na stránku https://www.bing.com/ v přohlížeči  Edge, Safari nebo  Chrome (Firefox a Opera nejsou zatím podporované)

2. Klikněte na “Chat” vlevo nahoře.

A nyní již můžete chatovat.

– Máte-li Microsoft účet, doporučujeme se přihlásit (vpravo nahoře), vaše konverzace se pak budou ukládat a budete moci se k nim vrátit 

– Tip 💡: první dva kroky lze překročit tím, že zadáte rovnou bing.com/chat

Registrace a nastavení Microsoft Bing Chat v Edge prohlížeči

Pro používání Bing Chat v postranním panelu je potřeba používat prohlížeč Edge a přihlásit se pomocí účtu Microsoft.

1. Prohlížeč Microsoft Edge je dostupný pro počítače s Windows 10 a 11 (tam jej již nejspíš budete mít nainstalovaný, případně si jej aktualizujte), pro Apple počítače s MacOS, a pro mobilní telefony iPhone i Android. Stáhnout je můžete na této stránce https://www.microsoft.com/cs-cz/edge/download 

2. Otevřete prohlížeč Edge. 

3. Přihlaste se do svého účtu Microsoft.

4. Klikněte na ikonu Bing v pravém horním rohu panelu nástrojů Edge.

5. Nyní již můžete chatovat, ještě je ale fajn nastavit povolení chatu k obsahu stránky, kterou prohlížíte:

Klikněte na skládané trojtečky “Další možnosti” v horní části nastavení Chat Bing, dále “Nastavení oznámení a aplikací” a zapnout “Povolení přístupu k libovolné webové stránce nebo souboru PDF”. Toto povolení stačí nastavit pouze jednou.

Registrace do Google Bard

  1. Jděte na stránku https://bard.google.com/
  2. Přihlaste se do svého Google účtu.
  3. Odsouhlaste podmínky. 
  4. A nyní již můžete chatovat.

Co všechno Bard v současné době umí se dozvíte v aktualitách od Google.

Registrace do Anthropic Claude

Chat Claude 2 bohužel zatím není oficiálně dostupný v České republice, takže začátky s ním jsou oproti předchozím AI chatům značně náročnější.

💡 S tímto návodem ale vše zvládnete a určitě stojí za to tento chat vyzkoušet.

📢Našli jste na stránce neaktuální informaci nebo vám něco chybí? Napište nám prosím na ucimsai@scio.cz. Web pravidelně aktualizujeme, ale držet krok s rychlostí vývoje AI není jednoduché, takže budeme rádi za případné podněty k opravě. Děkujeme 🙂