scio-logo-200x61-1-png

Učím s AI

14. května proběhla konference, kde společnost Google ukazovala, jakým směrem chce kráčet v oblasti AI a že stále umí držet prst na tepu doby. Na konferenci jednotliví řečníci ukazovali různé funkce a nástroje od implementace AI do vyhledávání, přes zdokonalování již hotových nástrojů až po rozpoznávání světa přes kameru mobilního telefonu. My se budeme věnovat v tomto článku hlavně třem nástrojům, které jsou zlepšené a jsou aktuálně dostupné i v našich končinách, pokud máte svůj Google účet v angličtině. Jestliže máte svůj účet v češtině, pravděpodobně vám nástroje v testovací verzi nebudou fungovat. Všechny nástroje, o kterých budu níže psát, jsou dostupné na https://aitestkitchen.withgoogle.com/

MusicFX

Prvním nástrojem je MusicFX. Jak již jeho název napovídá, bude se zabývat hudbou. Generováním hudby jsme se již věnovali v článku, který pojednával o Suno.AI. MusicFX má kromě generování hudby dle promptu také možnost tvořit hudbu coby DJ. Velkou výhodou všech zmíněných nástrojů je cena, Google nabízí nástroje alespoň teď v testovací fázi zcela zdarma.

Generování pomocí promptu

Rozhraní MusicFX zaujme na první pohled svou jednoduchostí a intuitivním ovládáním. V levé části obrazovky se nachází textové pole, do kterého uživatel zadá popis požadované hudby. MusicFX pak během okamžiku vygeneruje 30 až 70 sekund dlouhou skladbu (dle nastavení „settings“ pod přehrávačem), která odpovídá zadanému popisu. Pokud chcete nechat výsledek náhodě, stačí kliknout na růžové tlačítko „I’m feeling lucky“. Umělá inteligence si sama vymyslí prompt a po poslechu si ho můžete případně upravit podle svých představ. Zkoušel jsem prompty psát v češtině, ale často mi vyskakovala chyba. Takové případy se v angličtině nestaly.

 

ucimsai-musicfx-uvodni

 

Vygenerovanou hudbu lze okamžitě přehrát pomocí tlačítka play. Pokud se vám melodie líbí a chcete generovat další variace ve stejném stylu, klikněte na „settings“ pod přehrávačem a uzamkněte kolonku „Seed“. Toto semínko zajistí, že umělá inteligence ví, jakého stylu se má držet. I když budete zadávat nové prompty, robot bude stále dodržovat uzamčený styl Jestliže MusicFX ve vašem promptu rozpozná konkrétní hudební styly, zobrazí se po prvním generování roletka s dalšími alternativními návrhy. Během testování jsem zatím nenarazil na žádný limit generování, takže můžete s nástrojem experimentovat opravdu dlouho a do sytosti.

 

ucimsai-musicfx-prompt

Generování hudby v módu DJ

DJ mód v MusicFX nabízí možnost vytvářet vlastní hudební mixy kombinováním různých předpřipravených hudebních elementů. Na snímku obrazovky vidíte ty, se kterými jsem experimentoval já, ale samozřejmě si můžete přidat další nebo naopak některé odstranit. Stačí posunout myš doleva a zobrazí se ikona koše. V levé části obrazovky se nachází seznam dostupných zvuků a nástrojů, které lze do mixu přidat. Pod trojicí hudebních komponentů je políčko, přes které doplníte do virtuálního mixážního pultu další elementy. Nezáleží na tom, zda hledáte konkrétní hudební styl nebo pouze nástroj, MusicFX vám ve většině případů porozumí. Každý element má vlastní posuvník pro nastavení hlasitosti a intenzity daného zvuku ve výsledném mixu.

 

ucimsai-musicfx-dj

 

Kliknutím na tlačítko play se spustí přehrávání hotového mixu, který vznikl kombinací zvolených elementů v nastavených poměrech hlasitosti. Uživatel tak může snadno experimentovat s různými kombinacemi a vrstvením zvuků, aniž by potřeboval hluboké znalosti hudební teorie nebo složité dovednosti s tradičním DJským vybavením.

Jak lze MusicFX použít ve výuce?

Jistě vás zajímá, jak je to v případě MusicFX s právní stránkou a kdo může tento nástroj používat. V rámci podmínek společnosti Google jsem našel pouze obecné ustanovení, podle kterého musí rodič používání účtů Google povolit, pokud dítě nedosáhlo věku 15 let.

 

ucimsai-google-vek

Srovnání s nástrojem Suno.AI

Jak jsem již zmínil v úvodu, MusicFX v některých aspektech konkuruje nástroji Suno.AI, o kterém jsem se zmiňoval v jednom z předchozích článků. Ve srovnání se Suno je MusicFX jednodušší v tom, že neumožňuje generovat písničky s textem a zaměřuje se pouze na tvorbu melodií. Na druhou stranu však nabízí virtuální pult pro DJ, se kterým zažijete se žáky spoustu zábavy.

Aktivity do výuky

Napodobení oblíbeného interpreta
Smyslem tohoto úkolu je, aby žáci přemýšleli o tom, z jakých prvků se skládá jejich oblíbená skladba a pokusili se ji napodobit. Tato aktivita poskytuje prostor pro diskuzi o autorských právech. Je důležité žáky upozornit, že při napodobování skladby v MusicFX se nejedná o jejich vlastní dílo. Nicméně prostřednictvím této aktivity mohou žáci procvičovat svůj hudební sluch a cítění.

Nahraďte situaci ve filmové ukázce hudbou místo slovy
Žáci ve skupinkách vytvoří pomocí nástroje MusicFX u němé ukázky filmu hudbu, která má vystihnout například nějakou trapnou situaci nebo smutný úsek apod. Pozorně zhlédnou němou scénu nebo scénu se ztlumeným zvukem a zamyslí se, jaká hudba by se k ní hodila. V režimu DJ poskládají ze zvuků a nástrojů krátký hudební doplněk, který bude reagovat na náladu a zvraty v ději. Hotové klipy pak přehrajeme společně s filmovou scénou. Následuje diskuze o tom, jak se žákům s nástrojem pracovalo a jak se jim podařilo vystihnout atmosféru scény. Aktivita rozvíjí hudební cítění, kreativitu a schopnost pracovat s novým digitálním nástrojem.

TextFX

AI nástroj s názvem TextFX umí pomoct tvůrcům obsahu, umělcům nebo třeba také učitelům. TextFX funguje na bázi jazykového modelu PaLM 2 od Googlu. Ačkoli se nejedná o jejich nejnovější model, pořád je dobře použitelný. Nástroj toho umí hromadu a jak se níže dočtete, jsou to funkce, které by mě asi nenapadly úplně promptovat do chatbota. Program komunikuje výhradně v angličtině.

 

ucimsai-textfx

 

Vybrané funkce TextFX

Chain: Tato funkce vám pomůže najít související klíčová slova a fráze. Pokud například učíte o klimatu a zadáte „Climate“ TextFX vygeneruje relevantní pojmy jako climate, air, breeze, wind, rain, cloud, storm, lightning. Tento nástroj tedy může sloužit jako lehký brainstorming.

Unfold: Pomůže vám najít různé způsoby, jak vyjádřit stejnou myšlenku. Můžete tak vysvětlit složité koncepty více způsoby a přizpůsobit se různým stylům učení vašich žáků. Při zadání pojmu „photosynthesis“ může TextFX navrhnout alternativní vysvětlení, které by po přeložení do češtiny znamenalo „Fotosyntéza je proces, při kterém rostliny využívají sluneční energii k přeměně CO2 a vody na cukry a kyslík“.

Unexpect: Tato funkce na základě stručného zadání vygeneruje kreativní a neotřelé nápady, které by člověka samotného možná ani nenapadly. To může být pro učitele skvělá pomůcka, jak oživit výuku a představit i zdánlivě obyčejná témata novým, neobvyklým způsobem, který děti zaujme a vtáhne do děje. Experimentování s TextFX tak může být bohatým zdrojem inspirace pro tvorbu poutavých a originálních výukových materiálů či aktivit.

Simile: Použití přirovnání a analogií může žákům pomoci pochopit složité koncepty jejich propojením se známými věcmi. Funkce Simile v TextFX vám s tím může pomoci. Pokud například učíte o oxidech, nástroj může navrhnout přirovnání, které by se dalo přeložit jako „Oxidy jsou jako páry, které jsou spolu tak dlouho, až na sebe vzaly své vlastnosti a staly se nerozlučnými.“

Další zajímavé funkce

Scene: Tato funkce vám pomůže vytvořit živé popisy, které podpoří představivost žáků. Skvěle se hodí například pro tvorbu líčení.

POV: Funkce POV (Point of View) umožňuje zkoumat téma z různých úhlů pohledu. To se může hodit při diskusích ve třídě nebo psaní úvah.

Fuse: Vyhledáváním průniků mezi dvěma zdánlivě nesouvisejícími pojmy.

Aktivity s TextFX

Zapamatujte si pojmy díky příběhům s modulem Unexpect
Nechte žáky vymyslet krátké, ale bizarní příběhy, které zahrnují klíčové pojmy z probírané látky. Nečekané zápletky vygenerované nástrojem TextFX jim pomohou pojmy zasadit do nezapomenutelného kontextu.

Diskuze naruby – argumentujte jen s pomocí módu POV
Rozdělte třídu na skupiny a přidělte každé jiný úhel pohledu na kontroverzní téma. S pomocí funkce POV musí vymyslet argumenty podporující přidělený názor, i když s ním vnitřně nesouhlasí. Tento formát debaty rozvíjí empatii, kritické myšlení a schopnost vidět problém z více stran.

Napište líčení pomocí módu Scene
Při experimentování s tímto módem jsem objevil jeho schopnost generovat pozoruhodně detailní a živé popisy scén, které by mohly být využity jako inspirativní pomůcka při výuce líčení. Požádal jsem ho, aby mi vylíčil zdánlivě všední situaci – stání ve frontě na oběd. Výsledkem byly texty oplývající zmínkami o rozmanitých vůních, šumu hlasů a dalších vjemech. Napadlo mě, že by pro žáky mohlo být přínosné a obohacující, kdyby se pokusili umělecky ztvárnit i na první pohled fádní okamžiky života. Takové cvičení by jim pomohlo uvědomit si, jak i během rutinních činností vnímáme množství podnětů, které lze kreativně uchopit.

Netradiční přirovnání s funkcí Simile
Učitel připraví seznam pojmů souvisejících s probíraným tématem (např. z oblasti přírodních věd, společenských věd, literatury apod.). Žáci jsou poté rozděleni do skupin a každá skupina obdrží svůj seznam pojmů. Jejich úkolem je s pomocí internetového vyhledávače a nástroje TextFX s modulem Simile zjistit základní informace o každém pojmu a pokusit se daný pojem vysvětlit ostatním spolužákům pomocí netradičního přirovnání. Cílem je, aby přirovnání bylo co nejvýstižnější a zároveň srozumitelné i pro ty, kteří se s daným pojmem dosud nesetkali.

ImageFX

ImageFX je nástroj pro generování obrázků podobný jako např. Adobe Firefly. Uživatelské rozhraní je navrženo velmi intuitivně – stěžejním prvkem je textové pole pro zadání popisu požadovaného obrázku. Jakmile zadáte popis, ImageFX rozpozná klíčová slova a nabídne dodatečné možnosti úpravy promptu formou přehledné roletky. Pod promptovacím políčkem najdete našeptávač různých stylů. Samotné generování obrázku spustíte žlutým tlačítkem „Create”. Vygenerované obrázky se přehledně zobrazí v galerii, odkud je možné je ukládat, kopírovat či sdílet dál.

 

ucimsai-imagefx

 

Pokud chcete z obrázku změnit jen nějakou část, ale zbytek se vám líbí, je možné to udělat při najetí myší na obrázek a objeví se možnost „Edit image”. Tato možnost vám otevře další okno, ve kterém je možné označit daný prvek a pomocí dalšího textového políčka připsat, co je potřeba změnit. Podobnou možnost má z alternativ např. Adobe Firefly či ChatGPT+.

 

ucimsai-imagefx-edit

Jakým směrem se bude AI vyvíjet?

Současný vývoj generativní umělé inteligence napříč technologickými giganty naznačuje zřetelný trend. Uživatelé mají nyní přístup k nástrojům často v rámci základních balíčků či dokonce zdarma, které jim umožňují generovat hudbu, obrázky, texty a v blízké budoucnosti i videa. Klíčovým faktorem při výběru se stává sympatie k dané firmě či obliba konkrétního nástroje. S nárůstem obsahu generovaného AI však vyvstává potřeba jeho spolehlivé detekce, neboť se stává stále obtížnější rozlišit jej od lidské tvorby. Z tohoto důvodu přední společnosti již nyní implementují do svých generátorů metadatové značky, umožňující rozeznání AI obsahu. Lze předpokládat, že zanedlouho bude možné ve vyhledávačích jako Google filtrovat nejen nevhodný, ale i umělou inteligencí vytvořený obsah.

Nedávné konference Googlu a OpenAI dále ukázaly posun trendu směrem k mobilním zařízením v podobě pokročilejších asistentů a k počítačům ve formě různých copilotů, na čemž intenzivně pracuje Microsoft. První notebooky vybavené specializovanými AI čipy jsou již na trhu, což jen podtrhuje nezadržitelnost integrace umělé inteligence do našich každodenních životů. Jsme na prahu éry, kdy se interakce s AI stane naprosto přirozenou součástí lidských životů.

Jak vývoj AI přispěje ke změně školství?

Na posledních konferencích společnosti Google i OpenAI ukazovaly, jak bude možné interagovat ať už s ChatGPT či s Gemini přes kameru či hlasem. Oba jazykové modely začínají rozpoznávat emoce, všední lidské situace, ale také rozumí mnoha odvětvím. Domnívám se, že to časem dokáže ovlivnit trh s doučováním a pro rodiče bude levnější zaplatit měsíčně jeden poplatek a zajistit tak doučování pro více dětí, případně více předmětů po dobu celého měsíce, než si platit fyzického učitele. Stane se tak fyzické doučování pouze výsadou movitějších lidí? Podělte se s námi o názor v komentáři či na FB skupině.

Závěr

V tomto článku jsem se věnoval inovativním nástrojům od společnosti Google, které umožňují generování melodií, hraní si na DJ, tvorbu obrázků a různých textů. Pokud bych měl vyzdvihnout jeden nástroj, byl by to bezpochyby TextFX. Ačkoli jsem dříve nepociťoval potřebu takového nástroje, jeho různé módy mě natolik zaujaly, že jej pravděpodobně začlením do některých svých aktivit. Není to ani tak o kvalitě jazykového modelu jako spíše o originálním přístupu. V článku jsem se také zamyslel nad budoucností AI obsahu a rolí fyzických učitelů v kontextu těchto technologických pokroků.

Autor článku: Štěpán Kudláček