scio-logo-200x61-1-png

Učím s AI

Hudební výchova je důležitou součástí vzdělávání. V dnešní době, kdy je umělá inteligence stále dostupnější, se nabízí možnost využít její potenciál k obohacení a zpestření hodin nejen hudební výchovy. Jedním z nástrojů, který může učitelům pomoci zatraktivnit výuku, je Suno.AI. Tento článek představí několik konkrétních aktivit, při kterých dochází k rozvoji různých hudebních dovedností a k podpoře zájmu žáků o hudbu.

Generujte se Suno.AI hudbu vmžiku

Suno.AI je jeden z prvních masově rozšířených nástrojů generativní umělé inteligence, který umožňuje generovat melodie s hudebními nástroji nebo třeba vygenerovat hudbu dle vašich požadavků. Další alternativou je Udio či MusicFX od Googlu, který je aktuálně v rámci testovací fáze zdarma a věřím, že takových aplikací bude jen přibývat. Zadávání požadavků v Suno.AI je navíc velice snadné. Stačí mu popsat, jak byste chtěli, aby hudba zněla. Chcete country veselou písničku s kytarou o kráse života? Není problém, Suno.AI ji vygeneruje. Rádi byste napínavou znělku z filmu? Za pár okamžiků je připravena k poslechu. Hudebním skladatelem teď může být kdokoliv. Nejkvalitnější výstup má v angličtině, ale zvládá generovat také v češtině. Je jen potřeba počítat s tím, že kvalita nebude tak dobrá jako by byla zpívaná v angličtině. Jako ukázku jsem pro vás připravil písničku o ČR se známými památkami. S anglickou verzí jsem velice spokojen a nebojím se říct, že se mi dokonce svým způsobem líbí. Vlastně bych asi na první dobrou nepoznal, že tuto konkrétní písničku tvořil robot. Ukázka písniček v EN, v CZ.

 

ucimsai-suno

Registrace do služby Suno.AI

Registrace do služby je velice jednoduchá. Stačí si otevřít stránku https://suno.ai nebo https://suno.com. V obou případech se objevíte na suno.com, protože první varianta slouží primárně k přesměrování. Při otevření webové stránky si můžete buďto poslechnout aktuálně nejpopulárnější písničky, nebo se můžete zaregistrovat. K registraci se dostanete díky položce „Sign in” v menu a je možné se registrovat skrze Google účet, Microsoft účet nebo přes Discord.

 

ucimsai-suno-registrace

Ceník robota

A teď to možná nejlepší! Suno.AI je na vyzkoušení zcela zdarma. Můžete vygenerovat denně 5 originálních písniček, přičemž se každá z nich vygeneruje ve dvou variantách. Tyto písničky není možné použít pro komerční účely, ale například do výuky nebo jen tak pro zábavu jistě postačí. Placená varianta potom startuje na 10 USD a umožňuje vám tvořit hudbu komerčně nebo zpracovat měsíčně až 500 písniček. Více informací je uvedeno ve snímku obrazovky níže nebo lze ceník najít po přihlášení na URL adrese https://suno.com/account.

 

ucimsai-suno-pricing

Základní orientace v programu

Tento nástroj je díky svým možnostem perfektní možností, jak žákům ozvláštnit výuku. Je jedno, jestli učíte hudební výchovu, český jazyk či např. angličtinu stabilně, nebo se jedná jen o suplování, Suno.AI si zaručeně oblíbíte. Pojďme si vygenerovat první skladbu. Po registraci využijete opět levé menu a vyberete druhou možnost od shora „Create”. Rozšíří se vám nabídka o dva posuvníky, políčko, kde je možné napsat prompt a tlačítko ke generování.

 

ucimsai-suno-tvorba

 

Posuvník „Instrumental” se postará o to, aby byla výsledná skladba bez zpěvu a bez textu. Takto připravená skladba může posloužit jako podklad do videa. Taky je možné ji otextovat a tvořit tak vlastní hity. Posuvník pro „Custom mode” potom otevře větší nabídku nastavení. Díky tomu lze do písničky začlenit vlastní slova, či slova vygenerovat pomocí AI, nastavit si hudební styl nebo zvolit název. Jakmile je vše nastaveno, stačí stisknout žluté tlačítko „Create”.

 

ucimsai-suno-custom-mode

 

Co se týče promptů, není třeba si lámat hlavu, protože tato umělá inteligence podporuje 50 jazyků a lze tak psát prompty v češtině i angličtině. Poměrně kvalitní výsledek jsem měl i při zadání jednoduchého promptu: Compose very sad music. Use violin piano. Výslednou písničku však nebudete mít až tak pod kontrolou jako byste měli v rozšířeném nastavení (custom módu), které můžete zapnout kliknutím na posuvník nad oknem s promptem. Prompt je možné obohatit i bez custom módu o hudební styl, kterému se má přiblížit nebo třeba připsat, že chceme aby hudba byla jako do filmu, jako na nějakou událost, …

Pokročilé nastavení Suno.AI pro profesionální písničky

Suno.AI umí pracovat s tzv. meta tagy, což rozšiřuje základní funkce a písničkář má tak více pod kontrolou výslednou skladbu. Meta tagy jsou sice v angličtině, ale korespondují se základní hudební terminologií, se kterou se určitě hromada z vás setkala. Vzhledem k tomu, že meta tagů je poměrně hodně, uvedu zde pouze hlavní:

 • [intro] – udává nám to, jaký text bude v úvodu písničky
 • [verse] – sloka písničky
 • [chorus] – refrén
  • Pozn: Všechny tyto části písničky je možné doplnit o emoci, styl apod. (sad verse, happy chorus, rapped intro…)
 • [End] – konec
 • [Fade Out] – pomalu se ztišuje

V případě, že vás zajímá více meta tagů, můžete si o nich přečíst na https://www.suno.wiki/faq/metatags/voice-tags/.

Generování hudby v prostředí MS Copilot

Suno se domluvilo s Microsoftem a dali dohromady plug-in, který je k dispozici přímo v MS Copilotu https://copilot.microsoft.com/ v sekci moduly plug-in. Plug-in Suno sice umožňuje generovat písničky na základě českého promptu, ale již neumí český text začlenit do písničky. V rámci jednoho chatu je možné generovat pouze jednu písničku. V případě, že chcete další, odkáže vás na domovskou stránku Suno.

 

ucimsai-ms-copilot-suno

 

Jak můžete vidět níže, jako první vygeneruje program text a poté hudbu. Text v písničce bude pouze anglicky, i když to na první pohled vypadá, že by mohl být český. Jedná se jen o překlad. Plug-in slouží spíše jako ochutnávka a uvidíme, zdali se bude tato spolupráce ještě nějak posouvat.

 

ucimsai-ms-copilot-sunoai

Aktivity do hodiny s hudebními generátory

V naší redakci Učím s AI jsme si pro vás připravili pár aktivit, které byste mohli ve svých hodinách využít. Aktivity budou zaměřeny nejen na hudební výchovu, ale také na propojení hudební výchovy s jiným předmětem. Ať už Suno.AI či Udio tak zapadne do hodin českého jazyka, dějepisu, angličtiny nebo třeba také zeměpisu. Pokud vás napadne ještě lepší propojení než napadlo nás, budeme rádi, když se s námi podělíte v komentářích, případně v naší FB skupině.

Poslech vygenerované hudby a hádání promptu

Před začátkem hodiny vygenerujte několik ukázek hudby, aniž byste žákům prozradili, jaký prompt jste na to použili. Během vyučování rozdělte žáky do skupin a pusťte jim tyto vygenerované skladby. Jejich úkolem bude naslouchat a ve skupinách se pokusit odhadnout, jaké prompty byly použity pro vytvoření hudby. Po poslechu každé skladby nechte zástupce skupin prezentovat jejich názory na možný prompt. Diskutujte o tom, kde se jejich návrhy shodují, což může pomoci identifikovat, jaké emoce nebo náladu hudba skutečně vyvolávala, například smutek. V dalším kroku můžete společně analyzovat, jaké hudební prvky mohla umělá inteligence použít k dosažení požadovaného emocionálního účinku. Mohlo jít např. o molové akordy, pomalejší tempo, využití určitých nástrojů (např. violoncello) atd.

Tvorba hudby samotnými žáky

Druhou aktivitou je zapojení žáků do samotného procesu tvorby hudby pomocí umělé inteligence. Používat software, ať už Suno či Udio, může dle podmínek každý žák starší 13 let se souhlasem zákonného zástupce nebo osoba starší 18 let. Jedná se tedy o stejné podmínky jako ty, které má ChatGPT. V prvním kroku bude potřeba vysvětlit dětem základní principy fungování nástroje a ukázat jim, jak se s ním pracuje. Následně si žáci mohou promyslet parametry, které má výsledná písnička mít, a vytvořit si první skladbu.

Zhudebněná poezie

Úkolem žáků bude vybrat a zhudebnit kratší báseň nebo úryvek z literárního díla odpovídajícího období (např. K.H. Mácha – Máj). Využijí k tomu buďto nástroj Suno.AI nebo Udio, který dokáže zhudebnit textový obsah. Budou experimentovat s různými hudebními žánry a náladami, aby našli to nejlepší propojení vybraných slov a melodie. Cílem je kreativně zpracovat literární text do podoby písně, kdy soulad slov a hudby bude vytvářet nový umělecký zážitek. Klíčové bude najít citlivou rovnováhu mezi obsahem slov a charakterem hudebního aranžmá. Učitel bude žáky provázet tímto tvůrčím procesem a poskytovat zpětnou vazbu k jejich dílům. Finální zhudebněné verze mohou žáci případně prezentovat před publikem. V tomto případě je však důležité využít rozšířené nastavení programu, protože chceme použít celý text. Můj prompt vypadal takto:

[intro]
Byl pozdní večer – první máj –
večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas
kde borový zaváněl háj.
[verse]
O lásce šeptal tichý mech;
květoucí strom lhal lásky žel
svou lásku slavík růži pěl
růžinu jevil vonný vzdech.
Jezero hladké v křovích stinných
zvučelo temně tajný bol
břeh je objímal kol a kol;
a slunce jasná světů jiných
bloudila blankytnými pásky
planoucí tam co slzy lásky.
[fade out]

Hudební cesta kolem světa

Žáci budou rozděleni do menších skupin a každá skupina si vybere jednu zemi světa, jejíž tradiční hudbu a kulturu budou zkoumat. Pomocí online zdrojů a případně s doplňujícími informacemi od vyučujícího si nastudují základní charakteristiky tradiční hudby dané země – typické nástroje, rytmy, melodie, žánry apod. Pokusí se pochopit kulturní a historické kořeny místní hudební tradice. Poté využijí nástroj Suno.AI k tomu, aby sami vytvořili krátkou (cca 1-2 minuty) hudební skladbu inspirovanou zjištěnými poznatky o tradičním hudebním stylu vybrané země. Budou experimentovat s různými nástroji, rytmickými strukturami a melodickými motivy typickými pro danou oblast. Výsledné hudební miniatury by měly autenticky evokovat atmosféru a charakter zkoumané národní hudební tradice, i když půjde o jejich vlastní moderní interpretaci. Na závěr každá skupina svůj výtvor přednese ostatním spolužákům a zároveň krátce pohovoří o tom, jakou zemi si vybrali, čím je její hudební kultura charakteristická a co se snažili ve své skladbě zachytit. Cílem aktivity je prozkoumat pestrou hudební krajinu různých částí světa, inspirovat se jejími tradičními formami a zároveň tvořivě experimentovat s propojováním prvků z odlišných kultur při vytváření vlastní hudby.

Učení nových poznatků s hudbou a bez bolesti

Žáci dostanou za úkol vybrat si určitou část učiva, kterou je potřeba si zpaměti osvojit – může jít například o chronologický sled historických událostí, chemické prvky a jejich vlastnosti, geografické pojmy apod. Poté z těchto faktů a informací sestaví krátký text nebo báseň ve formě veršů či přehledné postupné básnické osnovy. Vymyslet úderný text či zveršovat chemickou rovnici může být poměrně oříšek, a tak se nabízí jako pomocník ChatGPT nebo jiný AI chatbot. Text by měl obsahovat všechny podstatné údaje, které si mají zapamatovat. Dále využijí nástroj Suno.AI k tomu, aby k těmto textům vytvořili originální melodii a hudební doprovod. Budou přitom experimentovat s různými rytmy, styly a náladami hudby s cílem vytvořit skladbu, která bude mít přitažlivou a chytlavou melodii usnadňující zapamatování. Výsledkem bude vlastní zhudebněná „paměťová pomůcka”, kterou si žáci budou moci kdykoliv zazpívat nebo pouštět a efektivněji si tak zafixovat dané učivo do dlouhodobé paměti. Nakonec mohou žáci své výtvory navzájem prezentovat a sami zhodnotit, která píseň se jim zdála nejpřitažlivější a nejsnáze zapamatovatelná pro dané téma.

Další inspirace

Hudební výchova pro budoucnost: Diskutujte se žáky, jak by se mohla hudba a hudební výchova změnit s nástupem AI. Nechte je vytvořit pomocí Suno.AI futuristické skladby a zvuky, které by mohly být součástí hudby budoucnosti. Žáci mohou také navrhnout, jak by se mohla změnit role hudebníků, skladatelů a učitelů hudby v éře AI.

Zvuková krajina města/přírody: Žáci vytvoří zvukovou krajinu města nebo přírody pomocí Suno.AI. Budou generovat různé zvuky a hudební prvky charakteristické pro dané prostředí (např. ruch ulice, zpěv ptáků, šumění větru). Poté své zvukové krajiny prezentují spolužákům a diskutují, jak různé zvuky ovlivňují atmosféru a emoce.

Hudební časová osa: Žáci použijí Suno.AI k vytvoření hudebních ukázek z různých historických období (např. renesance, baroko, romantismus). Poté vytvoří interaktivní časovou osu s hudbou a informacemi o každém období. Spolužáci mohou hádat, ze kterého období ukázka pochází a diskutovat o charakteristických znacích hudby různých epoch.

Tvorba hudby k filmovým trailerům: Žáci si přehrají libovolný hotový trailer k filmu a pomocí promptů se snaží dostat k podobně znějící hudbě. Při tvorbě hudebního podkladu budou experimentovat s různými nástroji, rytmy a žánry, aby hudba co nejvěrněji odrážela tón a náladu ukázky. Mohou využít prvky napětí, vzrušující gradace i emocionálně nabité pasáže.

Skládání hudby naslepo: Žáci si za domácí úkol ve skupině připraví parametry, které má mít jejich AI písnička. Na základě těchto parametrů učitel skladby vygeneruje a další hodinu budou žáci hádat, která písnička je ta jejich.

Jak na autorská práva pohlíží Suno.AI?

Aktivity využívající nástroj Suno.AI k vytváření hudby otvírají zajímavé otázky ohledně autorských práv a ochrany duševního vlastnictví. Jakmile uživatel přejde na předplatné na úrovni „Pro Plan” (10 USD), stává se majitelem vygenerované skladby. Je však nutné dbát na to, aby text písně byl originální. Určitě není možné vzít cizí text, dát jej do nového hudebního podkladu a vydávat píseň za svou. Problematika autorských práv je ideální k vytvoření aktivity pro žáky, která povede k diskuzi na téma etických a právních důsledků využívání generativní AI v hudbě a její dopad na autorská práva.

Příklad aktivity:

 1. Učitel představí žákům hypotetický scénář:
  • Uživatel Suno vygeneroval pomocí AI píseň, která se stala globálním hitem. Podle podmínek aplikace vlastní autorská práva.
  • Kapely začaly hrát píseň na koncertech bez svolení. Uživatel zvažuje právní kroky za porušení autorských práv.
 2. Žáci se rozdělí na skupiny zastávající různé názory:
  • Skupina A: Uživatel má plné právo žalovat kapely, jelikož vlastní autorská práva.
  • Skupina B: Přístup uživatele je neetický, jelikož píseň nevytvořil sám a brání jejímu šíření.
  • Skupina C: Je třeba hledat kompromis a upravit legislativu pro využívání AI v hudbě.
 3. Skupiny diskutují a připravují argumenty na podporu svého postoje.
 4. Zástupci skupin prezentují své argumenty a reagují na protistrany.
 5. Učitel moderuje závěrečnou diskusi o etických a právních aspektech využívání AI v kreativních odvětvích a společně se žáky hledají možná řešení a kompromisy.

 

Závěr

Článek pojednával o tom, jak vygenerovat písničku v aplikaci Suno.AI bez většího úsilí a zcela zdarma. Ukázali jsme si několik aktivit, díky kterým můžete nejen žákům zpříjemnit hudební výchovu, ale také další předměty. Mně se z těchto aktivit nejvíce líbila možnost nechat děti zpracovat parametry písniček, já bych je vygeneroval a potom bychom se třídou hádali, který hit je čí. Následně jsme se zaměřili na problematiku autorských práv, jež je v případě Suno.AI poměrně jasná, ale vybízí rovněž k diskuzi s žáky o etice a právním podchycení.

Autor článku: Štěpán Kudláček