scio-logo-200x61-1-png

Učím s AI

NeUstáýle něco píšeme a část o ani nem8me čass to po sobě scontrolovatt. Na3těstý tu máme pomócníky a AI. Jak jste již určitě pochopili, dnes se zaměříme na tři aplikace pro jazykovou korekturu: Microsoft Editor, Grammarly a DeepL Write. Každou si stručně představíme a následně ji využijeme při redakci zprávy ze školního projektového dne. Zprávu jsme záměrně napsali s gramatickými chybami, abychom mohli zhodnotit, jak se jednotlivé aplikace s těmito chybami vypořádají. Testovat budeme neplacené verze výše zmíněných aplikací.

 

image-8030561

 

Tak dobře, shlédli jste tabulku parametrů. Ale když si kupujete knedlík nebo pračku, tak taky nesoudíte jen podle tabulky výživových údajů nebo počtu otáček za minutu. Představme si nějakou situaci ve škole, kde by se podobné aplikace daly využít. Takže, byli jsme se třídou na školním výletě v Anglii a v horším případě píšete text na web vy, v lepším případě to zpracovávají žáci sami v rámci projektu. A teď chceme, aby nám nějaké udělátko pomohlo s opravou či úpravou textu. Povolali jsme si na pomoc naše tři aplikace a pohleďme, jak se jim dařilo:

 

image-9292774

Výsledek našeho testu

Náš test ukázal, že aplikace Deeple Write odhalila v poskytnutém textu nejvíce chyb. Nicméně navrhla i opravu, která nebyla nutná. Na druhou stranu Microsoft Editor a Grammarly několik chyb přehlédly. V případě Grammarly by se tenhle nedostatek dal eliminovat zakoupením prémiové verze. Pokud plánujete aplikace využívat výhradně ke korektuře pravopisných chyb, zdá se Deeple Write jako vhodnější volba. Nicméně je třeba zkontrolovat, zda jsou navržené opravy skutečně nezbytné.

Avšak pokud potřebujete hlubší analýzu textu v podobě kontroly stylu, tónu, čtivosti a údajů jako počet slov, jejich průměrná délka a tak dále, doporučujeme využít aplikaci Grammarly. Ta vám zprostředkuje detailnější vhled do textu a jeho atributů.

Pokud vás zaujala některá z výše zmíněných aplikací a rádi byste si je vyzkoušeli, níže vám ukážeme, jak s nimi pracovat. Budeme se věnovat jak základnímu ovládání jednotlivých aplikací, tak pokročilejším funkcím pro detailní kontrolu a analýzu textu.

 

MS Editor – zkušební neplacená online verze           

Link: Bezplatný software online textového editoru | Microsoft Editor

Microsoft Editor nabízí zkušební verzi přímo na svých oficiálních stránkách. K jejímu využití není potřeba registrace. Tato aplikace provádí opravy ve čtyřech hlavních kategoriích: pravopis, gramatika, styl a tón.

 Aplikace chybná slova podtrhne červenou barvou a najetím na ně myší nabídne možnosti pro opravu.

 

MS Editor – rozšíření pro Edge

Link: https://microsoftedge.microsoft.com/addons/detail/microsoft-editor-kontrol/hokifickgkhplphjiodbggjmoafhignh

 1. Pro rozšíření do prohlížeče Edge je nutná registrace v účtu Microsoft Store.
 1. Po instalaci rozšíření následuje nastavení preferovaných jazyků. Poté již lze nástroj využívat při práci přímo v internetovém prohlížeči.

Návod jak používat MS editor ve Wordu: https://erinwrightwriting.com/editor-in-microsoft-word/

Výhody a nevýhody zkušební verze MS Editor

+ Možnost přijmout všechny navrhované úpravy jedním kliknutím.

Zkušební verze má maximální počet kontrolovaných slov omezen na 500.

 

Grammarly – online verze

Link: https://app.grammarly.com/

 1. Do aplikace Grammarly je potřeba se přihlásit pomocí e-mailu.
 2. Grammarly umožňuje uživatelům nastavit si účel a kontext textu. Lze vybírat z kategorií, zahrnujících publikum (široká veřejnost, odborníci v dané oblasti, experti), formálnost (neformální, neutrální, formální) a účel (informativní, popisný, přesvědčivý, vyprávění příběhu). To lze měnit během psaní i po dokončení textu.
 1. Na základě zvolených kategorií obdrží uživatelé hodnocení (Overall score v pravém horním rohu), které ukazuje, do jaké míry byly cíle (goals)  splněny. Toto hodnocení pomáhá určit vhodnost textu a a použitého jazykového stylu.
 1. Po kliknutí na pole „Overall score“ se zobrazí detailní hodnocení vašeho textu, kde jsou k dispozici dodatečné informace, včetně počtu písmen, slov a vět, času potřebného na přečtení textu (Reading time) a času potřebného na ústní přednes textu (Speaking time), čitelnosti (Readability) – průměrná délka slov, vět a hodnocení čitelnosti. Slovní hodnocení ukazuje, kdo je schopen textu porozumět. Hodnocení našeho textu znělo následovně:

„Your text is likely to be understood by a reader who has at least a 9th-grade education (age 15). Aim for the score of at least 60-70 to ensure your text is easily readable by 80% of English speakers.“

„Vašemu textu pravděpodobně porozumí čtenář, který má alespoň 9. třídu základní školy (15 let). Snažte se dosáhnout skóre alespoň 60-70 bodů, abyste zajistili, že váš text bude snadno čitelný pro 80% anglicky mluvících osob.“

 1. Pod políčkem všechny návrhy (All suggestions) je k dispozici hodnocení ve čtyřech klíčových oblastech: správnost, srozumitelnost, zajímavost a dojem na čtenáře
 1. Grammarly podtrhuje červenou čarou slova s chybami. Uživatelé mohou pro každé slovo zvlášť přijmout navrženou korekci.
 1. Na spodní liště je také možnost jednoduché úpravy textu podobně jako v MS Word.

Výhody a nevýhody Grammarly

+ Výhodou je hluboká analýza textu, nejen oprava chyb.

+ Identifikace problémů v oblasti rovnosti a budování pozitivních vztahů..

+ Bezplatná verze umožňuje v jednom 30denním období kontrolovat až 300 dokumentů nebo 150 000 slov. Během 24 hodin lze kontrolovat až 100 dokumentů nebo 50 000 slov.

– Chybí možnost přijmout všechny navrhované opravy jedním kliknutím.

   

  Deepl Write

  1. V případě Deepl Write začínáme výběrem stylu psaní (Simple – prostý, Business – obchodní, Academic – akademický, Technical – technický). 
  1. Po této volbě aplikace krátce generuje opravený text, který je zobrazen vpravo vedle původního textu na levé straně. Změněná slova jsou zvýrazněna zelenou barvou. 

  💡 Pro vizualizaci oprav lze zapnout funkci “Zobrazit změny”

  Výhody a nevýhody Deeple Write

  + Možnost porovnat původní a opravený text. Uživatel tak může snadno sledovat provedené změny.

  + Jednoduchost použití.

  + Není potřeba instalace.

  – Omezení maximální délky opravovaného textu je stanoveno na 2000 znaků.

   

  Snad vám tento článek poskytl užitečný úvod do možností moderních textových editorů, možná vás i inspiroval k jejich praktickému vyzkoušení. V konečném výběru vhodné aplikace zvažte, co od ní očekáváte a jak často ji budete využívat. Každá má své přednosti i úskalí. Hledáte-li precizní kontrolu pravopisu, volte Deepl Write. Microsoft Editor a Grammarly poskytují detailnější analýzu, ovšem s omezeními v neplacených verzích. Grammarly vyniká zejména v hloubkovém rozboru stylu psaní. Díky nastavení cílů textu získáte přesnou zpětnou vazbu ohledně formálnosti a srozumitelnosti. A pokud píšete opravdu hodně, možná oceníte kombinaci všech tří.

   

   

  Autorka článku: Kristína Júlia Jarinová