scio-logo-200x61-1-png

Učím s AI

📢 Pokud si chcete článek raději poslechnout, klikněte zde: Poslechnout si

Učitelský čas je T -235 hodin.

Pomalu začínají přípravné týdny. Horko by se dalo vyvážet a stejně tak i stres, který s sebou přináší začátek nového školního roku.

Letní okurková debata se rozproudila kolem otázky, nakolik jsou učitelé připraveni na využití AI. Bouři v učitelské sklenici spustil novinář Miloš Čermák svým článkem zde. Následovaly rozhořčené reakce všech, kteří dlouhé měsíce srdnatě klestili cestu AI do škol a odvedli již mnoho práce.

Ale když jsem si pročítal ten slovní ping pong, uvědomil jsem si, že v debatě je pramálo přítomná odpověď na otázku, proč bychom se AI měli ve škole vůbec zabývat.

Ale to je přeci zbytečná dětinská otázka, ne? Disrupce, změny, všechno bude jinak…

No já myslím, že tak samozřejmé to není. Ano, nás hračičky, kteří píšeme tenhle blog, nové technologie a všechny ty internety baví a hráli bychom si s nimi, i kdyby Miloš Čermák konec tradiční “éjájprosté” školy nepřivolával. Ale vzpomenu si třeba na kolegu Jirku. Dějepisáře. Na základce. Skvělý člověk. Odborník. Výborný učitel. Technologie mu nejsou cizí, ale zas to s nimi nepřehání. Má omezený čas a musí se rozhodnout, do čeho jej bude investovat. Vzít partu dětí po škole pomáhat do dětského domova? Nacvičit s nimi představení o holocaustu? Nebo zajít na seminář, který mu pomůže se zlepšit v didaktice či historii? Možností je hodně. Co se změní pro něj? Proč zrovna on by se měl také zabývat AI? Proč vůbec řešit AI ve školách?

 

A když je teda ta umělá inteligence tak chytrá, pojďme si ji rovnou zeptat. Jak na to?

Pokud čtete tento text, určitě jste už slyšeli o ChatGPT. Pokud ne, můžete nahlédnout sem.

ChatGPT se stal pro mnohé z nás synonymem umělé inteligence. Ve skutečnosti ale existují i další LLM (Large Language Models – velké jazykové modely), které můžeme využívat. Zde například ukazujeme, jak se můžete zeptat několika najednou.

Zadal jsem tedy jasnou otázku: “Proč by se měl Jirka ve výuce zabývat AI?”

A dostal tyto odpovědi:

nebo

Když se podíváte na odpovědi, tak si možná řeknete, že kdybych tohle ukázal Jirkovi, tak ho úplně nepřesvědčím. Personalizací výuky mají na mysli asi starou dobrou individualizaci. Ta je určitě fajn, ale z odpovědi vůbec nevím, jak bych toho měl docílit.

A odpověď “AI je jedním z nejrychleji rostoucích odvětví technologie..” je jak z toho nejhoršího semináře, kdy do školy přijede lektor pan Vrabec učit orly létat.

Zastavme se u otázky (promptu), který jsme mu zadali: “Proč by se měl Jirka ve výuce zabývat AI?”

Představte si, že odcestujete do zcela neznámé země nebo dokonce jiného vesmíru. Tam potkáte nějakou bytost a té položíte tuto otázku. Jak by asi zareagovala? Být to v mém žižkovském vesmíru, tak bych možná dostal něčím po hlavě. Chudák AI vůbec neví, co po ni chceme. Kdo je Jirka? Proč to potřebuje? Proč to chceme my? A kdo jsme vlastně my? A co po AI vlastně chceme? Chceme báseň? Vtip? Scénář filmu? Odborný posudek k soudu? Zkrátka, musíme se nejdřív seznámit. To platí na Žižkově stejně dobře jako ve světě umělé inteligence.

Při komunikaci s AI platí pravidlo GIGO, které údajně zmínil v roce 1957 jakýsi americký důstojník, když se ho novináři ptali na možnosti využití počítačů v armádě. GIGO je akronym z “Garbage In, Garbage Out.” Česky bychom to slušně mohli přebásnit jako “Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá”. A pokud bychom chtěli být méně slušní, můžeme si posloužit staročeským “Na blbou otázku blbá odpověď.”.

 

Při zadávání dotazů (promptů) AI je dobré dodržovat tato pravidla:
 1. Mluvte s umělou inteligencí, jako byste mluvili s člověkem.
 2. Poskytněte dostatek kontextu a detailů, abyste umělé inteligenci pomohli lépe porozumět problému.
 3. Požádejte umělou inteligenci, aby odpovídala z určitého úhlu pohledu, například učitele, žáka nebo rodiče.
 4. Buďte výstižní v tom, co má být výstupem AI. Slova jako “hodně” vám opravdu “moc” nepomůžou 🙂
 5. Průběžně ověřujte, zda umělá inteligence tématu rozumí, a případně ji nasměrujte tam, kam potřebujete.
 6. Nebojte se experimentovat s různými způsoby formulace otázek a požadavků. Slovy klasika: “AI se neochodí.”

Takže pro druhý pokus jsem si připravil toto zadání:

“Vysvětlím ti kontext: jsem učitel na škole v ČR. Mám ve sboru kolegu Jirku. Je to výborný učitel dějepisu. Zná spoustu metod, jak výuku invidualizovat, jak žáky motivovat i jak řešit různé problémy, které ve výuce mohou nastat. Nebojí se technologií a tam, kde mu přijdou účelné, tak je také používá. Má za sebou 10 let zkušeností a v české učitelské komunitě má pověst odborníka a skvělého učitele.

Nyní ve škole řešíme, zda bychom měli ve výuce nějak využívat AI. Hlavně řešíme otázku, proč vůbec bychom ji ve výuce a při výuce měli používat. Argumenty, které jsme slyšeli, se nám většinou zdají příliš obecné, nekonkrétní a pro reálnou výuku málo uchopitelné. Nyní chci po tobě, abys mi napsal 5 velmi konkrétních a promyšlených argumentů, které by Jirku mohly přesvědčit. Chci, abys mi vždy uvedl 1 argument a pod něj napsal jeho stručné zdůvodnění v rozsahu maximálně 60 slov a to včetně konkrétní ukázky, jak by mohlo využití vypadat v praxi. Napiš to formou přátelského dopisu, kterým ty jako odborník na AI oslovuješ Jirku.”

(Já vím, určitě by to šlo ještě vylepšit, zkrátit a zkonkretizovat..).

A tady jsou výsledky:

 

Chat GPT-4:

Ahoj Jirko, rozumím tvým obavám ohledně používání AI ve výuce. Zde je 5 konkrétních argumentů, které tě možná přesvědčí o jejich užitečnosti:

1. Individualizace výuky AI může analyzovat úspěchy a slabiny každého žáka a upravit materiál podle potřeby. Např.: Pokud několik žáků bojuje s určitým tématem, může AI doporučit dodatečné zdroje.

2. Automatická korekce AI může rychle vyhodnotit testy a úkoly, což učitelům ušetří čas. Např.: po odevzdání online kvízu může AI poskytnout okamžitou zpětnou vazbu.

3. Interaktivní simulace AI může vytvořit interaktivní simulace historických událostí, kde se žáci mohou stát součástí dějů. Např.: interaktivní rekonstrukce bitvy.

4. Prediktivní analýza AI může předpovědět, jaké téma může být pro žáky v budoucnu obtížné, a navrhnout preventivní opatření. Např.: identifikace témat, u kterých žáci tradičně zaostávají.

5. Virtuální exkurze Díky AI můžete provádět virtuální exkurze do historických míst bez nutnosti fyzické přítomnosti. Např.: procházka virtuální Starým městem. Doufám, že tyto argumenty ti poskytnou lepší představu o potenciálu AI ve výuce. S pozdravem, [Your Name]

 

Bard:

Ahoj Jirko, vím, že jsi váhal, zda ve své výuce využívat umělou inteligenci (AI). Chápu, že to může být něco nového a neznámého, ale rád bych ti představil několik argumentů, proč bys ji měl zvážit.

1. AI může pomoci individualizovat výuku. AI může analyzovat data o studentech a jejich výkonu a na jejich základě navrhnout personalizované učební plány. To může pomoci studentům dosáhnout lepších výsledků a zlepšit jejich motivaci. * Například AI může identifikovat studenty, kteří mají problémy s určitým tématem, a poskytnout jim další podporu. AI může také identifikovat studenty, kteří mají pokročilé znalosti v určité oblasti, a nabídnout jim výzvy.

2. AI může pomoci studentům lépe pochopit látku. AI může vytvářet interaktivní a poutavé výukové materiály, které jsou přizpůsobeny individuálním potřebám studentů. To může pomoci studentům lépe pochopit látku a zapamatovat si ji. * Například AI může vytvořit virtuální výlety do historických míst nebo simulovat různé vědecké experimenty. AI může také generovat otázky a úkoly, které jsou přizpůsobeny individuálním znalostem studentů.

3. AI může pomoci studentům rozvíjet kritické myšlení. AI může studentům předkládat otevřené otázky a výzvy, které je vedou k samostatnému uvažování a řešení problémů. To může pomoci studentům rozvíjet kritické myšlení a dovednosti potřebné pro úspěch v dnešním světě. * Například AI může studentům předložit problém, který je třeba vyřešit, nebo téma, které je třeba analyzovat. AI může také poskytnout studentům zdroje, které jim pomohou při řešení problémů a analýze témat.

4. AI může pomoci studentům zlepšit jejich komunikační a prezentační dovednosti. AI může studentům poskytnout zpětnou vazbu na jejich komunikační a prezentační dovednosti. To může pomoci studentům zlepšit tyto dovednosti a stát se efektivnějšími komunikátory. * Například AI může studentům poskytnout statistiky o tom, jak často používají určité slovní obraty, nebo jak často mění tón hlasu. AI může také poskytnout studentům zpětnou vazbu na jejich prezentační dovednosti, například na jejich postoj, výraz obličeje nebo tempo řeči.

5. AI může pomoci učitelům s administrací práce. AI může učitelům pomoci s administrací práce, jako je zadávání úkolů, hodnocení prací a komunikace se studenty a rodiči. To může učitelům ušetřit čas a energii, které mohou využít k plánování výuky a interakci se studenty. * Například AI může učitelům pomoci vytvořit e-learningové kurzy, spravovat data o studentech a rozesílat zprávy studentům a rodičům.

Doufám, že tyto argumenty ti pomohou rozhodnout se, zda ve své výuce využívat AI. Jsem přesvědčený, že AI může být cenným nástrojem pro učitele i studenty. S pozdravem, Tvůj přítel a kolega.

 

Bing:

Ahoj Jirko, jsem rád, že se zajímáš o možnosti využití AI ve výuce dějepisu. Mám pro tebe pět argumentů, proč by ti AI mohla pomoci zlepšit tvou práci a podpořit tvé žáky.

1. AI ti může ušetřit čas tím, že automatizuje některé rutinní úkoly, jako je například opravování testů, zaznamenávání docházky nebo generování zpětné vazby. Tím se ti uvolní více času na přípravu zajímavých lekcí, individuální konzultace nebo osobní rozvoj. Například, můžeš použít nástroj jako je [Microsoft Forms](https://forms.office.com/), který ti umožní vytvářet a hodnotit online kvízy s pomocí AI.

2. AI ti může pomoci personalizovat výuku podle potřeb a zájmů každého žáka. AI může analyzovat data o výkonu, stylu učení a preferencích žáků a doporučovat jim vhodné materiály, úkoly nebo aktivity. Tím se zvýší motivace a zapojení žáků do výuky. Například, můžeš použít nástroj jako je [Knewton](https://www.knewton.com/), který ti umožní vytvářet adaptivní učební plány pro každého žáka.

3. AI ti může pomoci rozšířit tvé znalosti tím, že ti poskytne přístup k nejnovějším informacím, výzkumům a zdrojům z oblasti dějepisu. AI může také generovat nový obsah, jako jsou například texty, obrázky nebo videa, které můžeš použít ve svých lekcích. Tím se zvýší kvalita a pestrost tvé výuky. Například, můžeš použít nástroj jako je [OpenAI Codex](https://openai.com/blog/openai-codex/), který ti umožní psát dotazy v přirozeném jazyce a dostat odpovědi ve formě kódu, který můžeš spustit nebo upravit.

4. AI ti může pomoci zlepšit tvou komunikaci s žáky, rodiči nebo kolegy. AI může například překládat texty nebo řeč do různých jazyků, transkribovat audio nebo video nahrávky, nebo generovat titulky nebo shrnutí. Tím se zvýší dostupnost a srozumitelnost tvých sdělení. Například, můžeš použít nástroj jako je [Microsoft Translator](https://www.microsoft.com/en-us/translator/), který ti umožní komunikovat s lidmi hovořícími jinými jazyky.

5. AI ti může pomoci rozvíjet tvé dovednosti tím, že ti nabídne možnosti pro další vzdělávání, sebezlepšování nebo kreativitu. AI může například doporučovat kurzy, knihy nebo články, které by tě mohly zajímat, poskytovat ti zpětnou vazbu na tvou práci nebo podněcovat tvou fantazii. Tím se zvýší tvá profesionálnost a spokojenost.

 

Claude2:

Dobrý den Jirko,

vím, že jako zkušený učitel máš občas pochybnosti o smysluplnosti využití umělé inteligence ve výuce. Dovol mi proto, abych Ti předložil několik konkrétních příkladů, kde by Ti AI mohla usnadnit práci:

 1. Adaptivní testování žáků – AI dokáže přizpůsobit obtížnost a typ otázek v testu podle úrovně jednotlivých žáků. Můžeš tak lépe zjistit mezery v znalostech každého žáka.
 2. Automatické opravování testů a úkolů – ušetří Ti spoustu času, AI dokáže spolehlivě opravit většinu typů úloh. Můžeš se tak více věnovat žákům.
 3. Generování učebních materiálů – AI umí vygenerovat kvízy, pracovní listy či výuková videa na míru konkrétnímu tématu. Urychlí Ti to přípravu na hodiny.
 4. Simulace historických událostí – AI může vytvořit realistické 3D simulace bitev, politických jednání či každodenního života v minulosti. Žáky to nadchne!
 5. Tutorování žáků – když nestíháš, AI asistent může individuálně doučovat žáky a upevňovat jejich znalosti. Nebudeš muset řešit doučování po vyučování.

Doufám, že Ti tyto konkrétní příklady pomohou lépe pochopit možnosti AI ve výuce. Kdyby sis chtěl něco vyzkoušet, rád Ti pomůžu. Dej mi vědět!

S pozdravem

 

Co na to říkáte?

Za mě je to lepší, ale pořád nevím, jestli by to Jirku přesvědčilo. Češtináři se zasmějí nad výrazy jako “automatická korekce” nebo “tutorování žáků”. Skoro to vypadá, že žáčky nejdřív zavřeme do basy, a tam je pak budeme “tutorovat”, ať už to znamená cokoliv. Ale buďme shovívaví. Před 10 lety by vám podobná úroveň “produktivních dovedností” stroje přišla jako zázrak. A teď se zamyslete, kde asi budou za 5-4-3-2-1 rok…

Zdá se, že AI se v zásadě shodují na těchto hlavních bodech proč používat AI ve výuce:

 • AI může pomoci s individualizací výuky pro každého studenta. Může analyzovat data o výkonu studentů a přizpůsobit obsah a úkoly jejich potřebám a úrovni.
 • AI dokáže ušetřit učitelům čas tím, že automatizuje některé rutinní úkoly jako je opravování testů, administrativa nebo komunikace.
 • AI může vytvářet interaktivní a atraktivní výukové materiály jako simulace, kvízy nebo videa. To může zvýšit zapojení a motivaci studentů.
 • AI může poskytovat okamžitou zpětnou vazbu studentům a pomáhat s doučováním slabších studentů.
 • AI může generovat nový obsah a zdroje, čímž pomůže učitelům držet krok s nejnovějšími poznatky.
 • AI může podporovat rozvoj kritického myšlení, komunikačních schopností a kreativity u studentů.

Shrnuto, AI dokáže zefektivnit výuku, individualizovat ji, ušetřit čas a přinést nové možnosti. Proto má smysl její využití ve výuce zvážit.

(Shrnutí provedl chatbot Claude 2 bez lidského zásahu.)

 

Máme tomu věřit?

Nevím. Vždy, když se objeví nová technologie, tak slibuje hory doly a revoluce. Všechno bude jinak. Jen si to pojďte, paninko, vyzkoušet! Tisíce děkovných dopisů! Kdo koupí, neprohloupí! …Kalkulačka, Teletext, Mobil, …, AI?

Patřím mezi umírněné skeptiky, které ale láká objevování. Chci věnovat čas a prostředky na ověření užitečnosti slibů AI přímo ve třídě. Nejsem expert na AI, ale chci se o své postřehy a zkušenosti podělit, včetně případných omylů při zkoumání, zda pedagogické zlato může vzniknout vyfukováním AI kouře do vody. V tom je totiž kouzlo objevování – nebudeme předem vědět, zda ještě vyfukujeme dech, nebo už odléváme zlaté ingoty.

 

Je tedy AI podle mě ve škole užitečná?

Z dosavadní praxe vím, že mi ušetřila hodně práce. To se pokusím sdílet. Ale jde o víc než úsporu času. Já vidím ještě jiný smysl AI. Ukazuje nám svět, v němž vyrostou naše děti. Svět protkaný technologiemi, které se budou neustále vyvíjet. Budou klást nároky na naše děti a žáky, aby se své dosavadní zvyklosti a postupy odnaučovaly a učily nové. A tady vnímám místo učitele. Ukazovat přímo “na place”, že i on či ona je připraven se učit. Je připraven zkoušet a dělat chyby a říkat “tudy ne, přátelé!” Zkrátka prokazovat kompetenci k učení i jinak, než že si ji napíše jako povinnou kolonku do ŠVP.

Takže za mě, pokud nám AI dopomůže aspoň k tomuto drobnému pedagogickému cíli, pak díky za ní.

 

A jak to vnímáte vy? Jaký je váš postoj k využívání ai pro účely výuky?

 

 


Při psaní tohoto blogu nebylo zraněno žádné zvíře ani květina, a bylo využito AI služeb Anthropic a ChatGPT pro reformulaci některých vět a jedno shrnutí.