21stcenturylearning-synthesis-color-1419360

3 druhy znalostí a jak je rozvíjet pomocí AI

Kdo se někdy zabýval úpravou nebo tvorbou ŠVP, či se snad účastnil prací na revizi RVP, asi potvrdí, že nejvíce práce je se znalostmi. Které znalosti jsou opravdu nezbytné? Které zbytné? A proč? A jsou znalosti jednolitá masa nebo je možné je nějak strukturovat?


Kdo se někdy zabýval úpravou nebo tvorbou ŠVP, či se snad účastnil prací na revizi RVP, asi potvrdí, že nejvíce práce je se znalostmi. Zejména, když český pedagogický svět toužebně i s odporem očekává „provzdušnění osnov“. Které znalosti jsou opravdu nezbytné? Které zbytné? A proč? A jsou znalosti jednolitá masa nebo je možné je nějak strukturovat?

Před léty si podobnou otázku položil profesor Punya Mishra z Pedagogické fakulty Arizonské státní univerzity. A přišel s tímto schématem:

21stcenturylearning-synthesis-color-1419360

Nás ve Scio to zaujalo, protože podobnou otázku jsme si kladli při vývoji našeho kurikula i my. Schéma je starší (2013) a je možné diskutovat o jeho platnosti i celkové podobě, nicméně myslím, že to může být dobrý základ pro debatu.

A my jsme o tom debatovali s nejnovější verzí AI od Anthropicu s názvem „Opus“, která papírově slibuje dokonce lepší výsledky než GPT4.

image-2206960

Použili jsme Opus jako redaktora a poprosili ho, aby si nastudoval výzkumy profesora Mishry a doplnil je o to, jak lze jednotlivé znalosti rozvíjet s pomocí běžných chatbotů. A zde je výsledek. V textu najdete konkrétní prompty použitelné ve škole a zároveň si uděláte obrázek o tom, jak si vede Anthropic coby redaktor.. 🙂

TŘI DOMÉNY ZNALOSTÍ PRO VÝUKU V 21. STOLETÍ: JAK JE ROZVÍJET POMOCÍ AI

Na téma, jaké vzdělání a dovednosti budou potřeba v budoucnosti, se zamýšleli myslitelé již od nepaměti. Již v 19. století se filozof Herbert Spencer ve své eseji „What Knowledge Is of Most Worth“ ptal, jaké vědomosti mají největší hodnotu tváří v tvář sociálním a technologickým změnám tehdejší doby. Spencer kritizoval, že diskuze o obsahu vzdělávání se neřídí racionální úvahou, ale osobními preferencemi a předsudky.

O více než století později čelíme podobné otázce: Jak má vypadat vzdělávání pro 21. století poznamenané nevídaným technologickým pokrokem a globalizací? Studie autorů Kereluik, Mishra, Fahnoe a Terry z roku 2013 na ni nabízí odpověď.

Autoři podrobili obsahové analýze 15 významných rámců a modelů kompetencí pro 21. století. Přes zdánlivou různorodost v nich identifikovali tři klíčové oblasti:

  1. Znalostní základnu /znám/ – tradiční obory, digitální gramotnost, mezioborové znalosti
  2. Metaznalosti /jednám/ – kritické myšlení a řešení problémů, komunikace a spolupráce, kreativita
  3. Humanistické znalosti /oceňuji/ – životní dovednosti, kulturní povědomí, etické a emoční kvality

Studie tak potvrdila nadčasovost Spencerových myšlenek. I v 21. století zůstávají jádrem kvalitního vzdělání obory jako matematika, přírodní vědy nebo humanitní studia. Prudký vývoj technologií a globální propojenost však od studentů vyžaduje nové dovednosti, jak se znalostmi nakládat, komunikovat je a využívat ke kreativnímu řešení problémů. Komplexní úkoly budoucnosti si také žádají rozvinuté lidské kvality jako empatii, zvídavost či smysl pro etiku.

Klíčovým přínosem výzkumu je právě sjednocující pohled na to, co vzdělání v 21. století obnáší – nabízí teoretický rámec pro tvorbu kurikula i přípravu učitelů. Poselství je jasné: nesmíme zapomenout na pevné základy, ale musíme je posílit o další vrstvy a kvality, které studentům umožní se s jistotou postavit výzvám zítřka.

ROZVÍJÍME ZNALOSTI S POMOCÍ CHATBOTA

Pojďme se nyní podívat na konkrétní tipy, jak je možné jednotlivé druhy znalostí rozvíjet přímo ve třídě s pomocí AI.

Základní znalosti (znám)

1. Virtuální laboratoře s AI:

Prompt: „Jsi virtuální průvodce anatomickou laboratoří. Proveď studenta krok za krokem pitvou srdce. Vysvětli funkci každé části srdce, užívej jednoduchá přirovnání a klást otázky na porozumění.“

2. Osobní tutor matematiky s AI:

Prompt: „Jsi osobní tutor matematiky pro 7. třídu. Studentovi dělá problém počítat se zlomky. Připrav sérii interaktivních příkladů od nejjednodušších po složitější, vysvětluj postup, a pokud student chybuje, trpělivě vysvětli, kde udělal chybu.“

3. Hry s cizojazyčnou slovní zásobou s AI:

Prompt: Vymysli pět interaktivních her na procvičení anglické slovní zásoby na téma jídlo a vaření pro středně pokročilé. Hry by měly být zábavné, podporovat komunikaci a obsahovat soutěžní prvek.“

Humanistické znalosti (oceňuji)

1. Rozhovory s historickými postavami s AI:

Prompt: „Jsi Václav Havel v listopadu 1989. Student s tebou vede rozhovor o tvých motivacích a obavách během sametové revoluce. Odpovídej autenticky, zmiňuj dobové reálie a vysvětli, proč revoluce nakonec uspěla.“

2. Emoční inteligence s AI:

Prompt: Předstírej, že jsi spolužák, který je naštvaný, protože nebyl pozván na oslavu narozenin. Student s tebou vede rozhovor a snaží se ti pomoct se s emocemi vyrovnat. Reaguj zpočátku podrážděně a zklamaně, ale nech se postupně uklidnit, když student projeví empatii a navrhne řešení.“

3. Etická dilemata s AI:

Prompt: Předstírej, že jsi vedoucí velké firmy a zjistil jsi, že tvůj nejlepší zaměstnanec ukradl ze společné kasy 50 000 Kč. Zaměstnanec se ti přizná a slíbí peníze vrátit. Student v roli tvého zástupce s tebou vede diskusi, zda zaměstnance vyhodit či mu dát druhou šanci. Zvažuj různá pro a proti a reaguj na studentovy argumenty.“

Metaznalosti (jednám)

1. Brainstorming nápadů s AI:

Prompt: „Jsme tým studentů, který má za úkol vymyslet originální námět na školní divadelní hru. Brainstormuj s námi nápady – generuj různé žánry, zápletky a postavy. Reaguj na naše nápady a pomoz nám je dále rozvíjet, ptej se na detaily.“

2. Skupinové řešení problémů s AI:

Prompt: Naše třída plánuje společný víkendový výlet, ale nemůžeme se shodnout na programu a rozpočtu. Každý má jiné priority a představy. Pomoz nám najít řešení, se kterým budou všichni spokojení. Analyzuj naše návrhy, hledej kompromisy a přicházej s kreativními nápady, jak skloubit přání všech.“

3. Myšlenkové experimenty s AI:

Prompt: „Jsme skupina studentů, která zkoumá, jak by vypadal svět bez peněz. Veď s námi myšlenkový experiment – jak by fungovala společnost, ekonomika, motivace lidí? Jaké by byly výhody a nevýhody? Generuj různé scénáře a reaguj na naše připomínky a otázky.“

Ať už se rozhodnete využít kteroukoli z těchto aktivit, nezapomínejte, že AI je jen pomocník. Bez vašeho lidského přístupu a vedení by její potenciál zůstal nenaplněn. Ale s trochou kreativity a odvahy můžete s AI proměnit své hodiny ve strhující dobrodružství objevování. Tak do toho!

Autor textu: LLM Anthropic ve verzi Opus.

Text nebyl redakčně upravován.

Úvodní doušku napsal Andrej Novik.


Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *