scio-logo-200x61-1-png

Učím s AI

 

Proměna od Franze Kafky (vytvořeno pomocí leonardo.ai)

“Dnešní mládež nečte,” konstatují s povzdechem mnozí rodiče a učitelé. Samozřejmě jde o paušalizaci a i mezi “mládeží” se najde početná řada výjimek, které knížky hltají i místo oběda, ale obecně to má klasická kniha v době Netflixu a dalšího vizuálního obsahu, který se konzumuje mnohem snáz, těžké. Kniha klade nároky na naši představivost, soustředění i na čas a ten, komu knihy nestačily díky pohádkám před spaním učarovat už v dětství, si k nim mnohdy těžko hledá cestu. 

A přesto se ty potvory (tj. díla utvářející náš literární kánon) v učebních osnovách pořád zuby nehty drží a po žácích se chce, aby v rámci své všeobecné vzdělanosti měli o vybraných počinech literárních velikánů alespoň tušení. 

Proč tedy nevyužít obrazového trendu i v hodinách literatury? Umělá inteligence dokáže zdánlivě fádním stránkám známých děl snadno ušít pestrý a originální kabátek, díky němuž si žáci a studenti daná díla nejen lépe zapamatují, ale jako jejich umělečtí interpreti proniknou hlouběji do jejich významu a lépe pochopí jejich hodnoty

 

Správný prompt je grunt!

V AI (skoro) všechno začíná promptem – neboli formulováním našeho požadavku, dotazu či představy

Prompt je pro práci s umělou inteligencí něco jako struny na kytaře. Bez strun nezahrajete (= nevygenerujete) ani tón. Když je máte, ale nevíte, jak na ně brnknout, moc muziky z nich taky nevyloudíte. A když máte kytaru rozladěnou nebo se přehmátnete, trochu to zatahá za uši. K dobrému výsledku je zkrátka potřeba trocha znalostí a praxe a ochota zkoušet a ladit. 

Jak formulovat “literární” prompt?

Potom co si vybereme skladbu a vezmeme do ruky kytaru (Tak dobře, končím s hudebními metaforami: vybereme si literární dílo a usedneme k počítači), musíme si nejdřív ujasnit, jaká scéna, postava či motiv jsou pro dané dílo charakteristické a dají se ztvárnit obrazem. V tomto kroku si můžeme pochopitelně nechat poradit třeba od ChatuGPT. 

Jestliže si s chatbotem povídáte česky a vytvořený návrh vám dává smysl, stačí ho pomocí překladače (např. DeepL) přeložit do angličtiny (alespoň já to tak většinou dělám, protože generátory si český text beztak přeloží a s DeepL máte celý proces lépe pod kontrolou) a šup s ním do některého z generátorů obrázků.

Pokud vás návrhy chatbota neuspokojí ani na opakovaný pokus, popis obrazové scény si navrhněte sami. Tento postup ostatně doporučuji, chcete-li vzdělávací potenciál celého tohoto procesu využít na maximum.

Při vytváření promptu mějte na paměti, že čím konkrétnější budete, tím pravděpodobněji dostanete, co si přejete. (S detaily ani květnatostí stylu to ale přehánět nemusíte: jednak mívají generátory omezený počet znaků, a jednak vás stejně občas pochopí špatně).

Prompt by měl každopádně obsahovat následující informace:

  1. Ústřední motiv obrázku (dívka, brouk, řezník, učitelka, hořící hranice s knihami…)
  2. Bližší popis motivu jako je věk a vzhled (15letá dívka z chudých poměrů, oblečená do dobových šatů z počátku 19. století; vlídný, tlustý řezník s plnovousem ve špinavé zástěře, brouk podobající se chrobákovi s vyděšenýma očima apod.)
  3. Popis prostředí/pozadí obrázku (u stolu v pracovně starého profesora, za katedrou v moderně vybavené třídě, uprostřed velkého opuštěného města).

A právě tento krok je v celé této kreativní hře stěžejní. Vytváření promptů přiměje žáky ujasnit si, kdy a kde se příběh odehrává, jaké postavy v něm figurují a jaké emoce prožívají, jaké jsou hlavní momenty či motivy příběhu a čím je příběh charakteristický.

Abrakadabra…

Teď už zbývá jen vložit hotový prompt do vybraného generátoru a počkat na výsledek. Já osobně nejraději používám Leonardo.ai nebo Canvu, na výběr je jich ale více. Další aplikace včetně návodů naleznete zde.

Tak co na výsledný obrázek říkáte? Zkoušejte si pohrát s informacemi v promptu, s nastavením stylu obrázku (fotografie, akvarelová malba, anime…) a dalšími parametry, které zvolený generátor nabízí, dokud nebudete spokojeni.

Využití při výuce

Pokud vám to dovolí technické podmínky, zkuste následující variantu:

  • Rozdělte žáky či studenty do několika skupin. 
  • Knihy ke zpracování jim buď rozdejte sami (třeba formou losování z klobouku), nebo je nechte, ať si každý tým zvolí po svém (ideálně ze seznamu povinné či doporučené četby). 
  • Týmy nainstruujte ohledně formulace promptu a práce s vybraným nástrojem. Vše ostatní by už měly dokázat udělat samostatně s vašimi případnými nápovědami či radami. Tvorbu obrázku by měly týmy hladce zvládnout za 15-20 minut. 
  • Nakonec mohou týmy své výtvory promítnout na plátno a nechat spolužáky hádat, o jakou knihu se jedná. A při tom třeba diskutovat o tom, z jakých dalších scén či motivů v knize by se daly obrázky vytvořit.

Obdobně se dají generováním obrázků obohatit například slohové práce, eseje nebo projekty napříč různými předměty.

Pár poznámek na závěr

  • Stejně jako všechny nástroje AI mají i generátory obrázků své zásady, které nedovolují generovat násilný, diskriminační či jinak citlivý obsah. To může omezovat výběr děl nebo AI nástrojů – řada z nich vám nedovolí vygenerovat obrázek, kde se objevuje dětská práce (např. nezletilý David Copperfield pracující v továrně), násilnické činy (vraždy, scény se zbraněmi apod.) nebo spoře oděné postavy (Dall-E například výhrůžně vztyčil prst u promptu k Rozmarnému létu, kde se objevují tři muži v jednodílných pruhovaných plavkách).
  • Původní záměr tohoto článku bylo představit způsob, jak s pomocí AI vytvořit podle literární předlohy krátký film. Převést jednoduše povídku nebo celý román do několikaminutového snímku, to by bylo něco! Ale po dlouhých hodinách bádání po nástrojích, které by nevyžadovaly pokročilou zkušenost s psaním promptů a ve výsledku beztak přinejmenším 2,5 hodiny lidského úsilí, jsme tuto ambici vzdali. Ne že by to vůbec nešlo (viz například toto video a více informací zde v článku), ale na to, aby měl výsledný film i uspokojivou obrazovou konzistenci, která smysluplně podpoří čtenářskou představivost, si budeme muset ještě chvíli počkat. Budeme trendy v této oblasti bedlivě sledovat :). 

Zkoušeli jste už AI obrázky do výuky zakomponovat? Inspirujte kolegy třeba v komentářích pod článkem!

Pygmalion, G. B. Shaw (vytvořeno pomocí Canva.com)

Chrám Matky Boží v Paříži, V. Hugo (vytvořeno pomocí Canva.com)

Žert, M. Kundera (vytvořeno pomocí Canva.com)

Hana, A. Mornštajnová (vytvořeno pomocí Canva.com)

Kytice (Zlatý kolovrat), K. J. Erben (vytvořeno pomocí Canva.com)

Postřižiny, B. Hrabal (vytvořeno pomocí Canva.com)

Rozmarné léto, V. Vančura (vytvořeno pomocí Canva.com)

Stařec a moře, E. Hemingway (vytvořeno pomocí Canva.com)

David Copperfield, Ch. Dickens (vytvořeno pomocí Stable Diffusion)

 

 

Autorka textu: Veronika Löw