scio-logo-200x61-1-png

Učím s AI

Pokud se při prezentacích cítíte jako ryba ve vodě, dál už nemusíte číst. Pokud se ale při veřejných vystoupeních cítíte spíš jako velryba vyvržená na pláž, pak vám nasledující funkce může být cenným pomocníkem.

Prezentační trenér poskytuje okamžitou zpětnou vazbu k běžným prohřeškům, jako je nevhodné tempo řeči, používání výplňkových slov, příliš neformální styl, eufemismy či kulturně citlivé výrazy a také odhalí přílišné spoléhání se na text snímků. Po každém tréninku získáte statistiky a konkrétní návrhy na zlepšení.

Mezi výhody této funkce pro výuku a prezentaci patří:

 • Posílení sebedůvěry – trenér ukáže vaše silné i slabé stránky a možnosti růstu. Pomůže tak zvýšit sebedůvěru a snížit trému.
 • Zlepšení komunikace – trenér napomáhá odstranit nežádoucí zvyky, jako výplňková slova či opakování co vede k poutavějším a přesvědčivějším projevům.
 • Lepší obsah – trenér pomůže se vyhnout doslovnému čtení snímků. Prezentace tak bude osobitější a originálnější.

 

Jak spustit prezentačního trenéra? 

💡 V počítači potřebujete mikrofon a připojení k internetu.

💡 Doporučujeme zkoušet na klidném místě s mikrofonem.

💡 Jakmile sestavu zkoušky zavřete, zmizí. Pokud ji chcete uložit, je potřeba pořídit snímek obrazovky.

💡 Trenér zatím rozumí pouze angličtině a je dostupný jen při anglickém uživatelském rozhraní Office.

💡 Trenér funguje nejlépe při zkoušce jednoho řečníka. Při více lidech nemusí pracovat správně.

 

Pro Windows a MacOS:

 1. Otevřete prezentaci v PowerPointu a vyberte kartu Prezentace.
 2. V sekci Prezentace vyberte Zkušební prezentace s koučem
 1. Když budete připraveni začít,v dialogovém okně stiskněte Začít zkoušet. Pokud chcete zobrazit pokyny na obrazovce, zaškrtněte políčko Zobrazit zpětnou vazbu v reálném čase.

  Klikněte na Spustit zkoušku.
 2. Počkejte, než promluvíte, dokud se v okně nezobrazí Naslouchání.

  Počkejte, dokud se v dialogovém okně nenaslouchá.
 3. Během řeči vám trenér poskytuje na obrazovce zpětnou vazbu k tempu, inkluzivitě, vulgarismům či výplňkovým slovům a k případnému čtení textu snímků.

  Pokyny na obrazovce od trenéra prezentujícího
 4. Po skončení ukončete celoobrazovkové zobrazení. Trenér otevře přehled se statistikami a doporučeními. Pro více informací vyberte v části přehledu Learn more.

  Zpráva o zkoušce pro prezentujícího trenéra
 5. Až si přehled projdete, okno zavřete, nebo pro procvičení doporučení stiskněte Vyzkoušet znovu.

 

Pro PowerPoint pro web:

 1. Otevřete prezentaci v PowerPoint pro web.
 2. Přihlaste se pomocí osobního Účet Microsoft nebo Pracovní či školního účet Microsoftu 365.
 3. Na kartě Prezentace vyberte Vyzkoušet s trenérem. (Pokud máte vypnutý zjednodušený pás karet, použijte kartu Zobrazení a spusťte Trenéra.) Prezentace se otevře na celou obrazovku.
 4. Když budete připraveni, v pravém dolním rohu vyberte Začít.
 5. Během řeči vám trenér poskytuje v pravém dolním rohu obrazovky zpětnou vazbu k tempu, inkluzivitě, vulgarismům či výplňkovým slovům a k případnému čtení textu snímků.
 6. Až budete hotovi, ukončete zobrazení na celé obrazovce. Trenér otevře přehled se statistikami a doporučeními.
Zpráva o zkoušce od prezentačního trenéra.

 

A co s tím ve škole? 

Prezentační dovednosti a umění mluvit na veřejnosti rozvíjíme u žáků napříč předměty. Kromě praktických rad při hodinách jim však můžeme představit i technologické pomocníky, na které se mohou spolehnout i mimo školu. Proč třeba neuspořádat workshop, kde si všichni vyzkoušíme práci s podobnými aplikacemi, otestujeme jejich možnosti a pochopíme, jak přesně fungují?

A pochopitelně skutečnost, že trenér zatím rozumí jenom anglicky, přímo předurčuje aplikaci do hodin angličtiny či tam, kde se angličtina používá (třeba ve formě CLIL).

 

 

Autorka: Kristína Júlia Jarinová