scio-logo-200x61-1-png

Učím s AI

Bloomova taxonomie je v pedagogice známým nástrojem pro klasifikaci vzdělávacích cílů do hierarchie podle narůstající složitosti kognitivních procesů. Začíná zapamatováním faktů a končí tvořivostí. Pomáhá učitelům cílit výukové aktivity na různé úrovně myšlení.

S nástupem umělé inteligence se objevily první pokusy Bloomovu taxonomii revidovat. Se zajímavým pokusem přišli výzkumníci na univerzitě v Oregonu. Dle nich AI dokáže žákům pomoci s rutinními kognitivními úkoly na nižších úrovních, jako je zapamatování nebo analýza. Naopak oproti lidem zaostává v kreativitě, kritickém myšlení a etických úsudcích. 

Na univerzitě Bloomovu taxonomii rozšířili o sloupec s příklady využití AI a o sloupec s popisem typickyých lidských dovedností na každé úrovni. Cílem bylo najít rovnováhu mezi užíváním AI a rozvojem kritického myšlení žáků. 

Jak využít umělou inteligenci k rozvoji kritického myšlení žáků s využitím Bloomovy taxonomie

Zapamatovat

Na úrovni zapamatování může AI pomoci s vyhledáváním faktů a definic.

×

Typicky lidské je ale mít v paměti informace i v situacích bez přístupu k technologiím.

Porozumět

V porozumění umí AI překládat texty nebo vysvětlovat  teoretické koncepty.

×

Ale jen člověk dokáže informace propojovat s vlastními zkušenostmi a etickými souvislostmi.

Aplikovat

V aplikaci znalostí může AI generovat příklady řešení problémů.

×

Ale skutečnou kreativitu a invenci prokáže žák vymýšlením vlastních originálních nápadů.

Analyzovat

Při analýze dat má AI sílu v matematických výpočtech a vizualizaci.

×

Ale interpretace dat zůstává na člověku.

Hodnotit

V hodnocení alternativ dokáže AI vyjmenovat klady a zápory.

×

Ale holistické zhodnocení etických důsledků zvládne lépe člověk.

Tvořit

A v tvůrčích činnostech může být AI zdrojem inspirace.

×

Ale skutečně originální dílo vytvoří jen lidská bytost.

 

Berme to jako ukázku doporučení, které vedení univerzity vyslalo svým vyučujícím v určité době (léto 2023). Možnosti se neustále vyvíjejí, a tak, co platilo v létě 2023, už nemusí platit v zimě 2024. Co ale stojí za ocenění je to, že se tím pedagogové vůbec zabývali a pokusili se AI včlenit do svého uvažování o výuce. Za sebe toto považuji za příklad systémového přístupu. Česká verze je ke stažení zde.

bloom-2310461

 

Zdroj: Oregon State University

Přeloženo s pomocí DeepL.

Text zpracoval LLM Anthropic (Claude 2).

Upravil Andrej Novik.