scio-logo-200x61-1-png

Učím s AI

AI jako váš osobní “trenažer” empatické a respektující komunikace s žákem

Dnes mám obrovskou radost, protože vám můžeme představit tip, který přišel přímo z praxe, je jednoduchý a pracuje s tím, co osobně považuji za jedno z nejdůležitějších témat ve výuce: s komunikací. Mám za to, že spíše lze odpustit drobné chyby v didaktice než chyby v komunikaci s žáky. Zároveň ukazuje možnosti chatbotů. 

Někdy se setkávám s tím, že lidé chatboty (jako např. ChatGTP nebo Claude) používají podobně jako vyhledávače, tj. k vyhledávání informací. A pak bývají zklamaní, když zjistí, že chatbot si někdy vymýšlí. Síla generátorů textů je ale v něčem jiném. Dokáží se “vtělit” do jakékoliv role, kterou jim zadáme. Mohou být Césarem, Praotcem Čechem, Karlem IV. či Václavem Havlem. Anebo třeba žákem, který je zrovna v afektu nebo se chová hrubě a vyvolává konflikt. 

Určitě jste takovou situaci někdy zažili a věděli jste vždy, jak se zachovat? Jak s žákem v takové situaci komunikovat? 

Existují na to příručky, chodíme na kurzy respektující, empatické, nenásilné či jiné komunikace. Radíme se s kolegy v učitelských skupinách. 

A pak tu existuje ještě jedna možnost: AI. 

Jan Nehyba z Katedry pedagogiky MUNI nám prostřednictvím našeho brněnského dopisovatele Jirky Březiny (oběma velké díky!) zaslal následující prompty. Na konci článku najdete také video od Jana Nehyby s názvem „ChatGPT a nácvik respektujících dovedností?“. Děkujeme za zaslání.

Prompt: Restorativní dotazy

Budeme simulovat rozhovor žáka agresora a učitele. Ty jsi agresivní žák a já jsem učitel.

Napiš mi výrok žáka v přímé řeči a napiš kontext výroku. Až dopíšeš výrok žáka v přímé řeči a kontext, tak počkej na moji odpověď!

Moje odpověď se bude snažit mít správnou podobu restorativního dotazování a ty mi po mé odpovědi restorativní dotazování zhodnotíš.

Poté, co vám chatbot dá odpověď, můžete pokračovat v konverzaci například zadáním těchto doplňujících dotazů (promptů):

 • Moje odpověď: …
 • Vypiš mi 10 nejčastějších restorativních otázek pro rozhovor s agresorem ve škole.
 • Dej mi lehčí konfliktní výrok.
 • Dej mi těžší konfliktní výrok.
 • Dej mi další problematický výrok.
 • Jak by vypadalo sebevyjádření na tuto situaci podle 4 kroků nenásilné komunikace (pozorování, pocity, potřeby a prosba)?
 • Zhodnoť mi všechny mé restorativní dotazy a napiš mi v čem jsem se zlepšil a co mám ještě trénovat.

Prompt: Nácvik empatie

Budeme simulovat rozhovor žáka agresora a učitele. Ty jsi agresivní žák a já jsem učitel.

Napiš mi výrok žáka v přímé řeči a napiš kontext výroku. Až dopíšeš výrok žáka v přímé řeči a kontext, tak počkej na moji odpověď!

Moje odpověď se bude snažit mít správnou podobu empatie a ty mi po mé odpovědi moji empatickou reakci zhodnotíš.

Poté, co vám chatbot dá odpověď, můžete pokračovat v konverzaci například zadáním těchto doplňujících dotazů (promptů):

 • Jak by vypadala empatická reakce na tuto situaci podle 4 kroků nenásilné komunikace (pozorování, pocity, potřeby a prosba)?
 • Zkrať svůj návrh 4 kroků.
 • Moje odpověď: …
 • Dej mi lehčí konfliktní výrok.
 • Dej mi těžší konfliktní výrok.
 • Dej mi další problematický výrok.
 • Zhodnoť mi všechny mé empatické návrhy a napiš mi v čem jsem se zlepšil a co mám ještě trénovat.

Prompt: Nácvik rozhovoru s rodiči

Budeme simulovat rozhovor učitele a rozčíleného rodiče žáka, kterého učíte. Ty jsi v roli rozčíleného rodiče a já jsem v roli učitele.

Napiš mi rozčílený výrok rodiče v přímé řeči, abys mě (učitele) rozhodil a napiš kontext výroku. Až dopíšeš rozčílený výrok rodiče v přímé řeči a kontext, tak počkej na moji odpověď!

Moje odpověď se bude snažit vyřešit rozčílení rodiče a tvým jediným úkolem bude zhodnotit moji napsanou odpověď.

Jak jistě chápete, cílem promptu je přimět chatbota, aby si s námi přehrál podobné situace a zároveň nám pomáhal je zvládat. 

Zde je příklad toho, jak jsem to zkoušel já v situaci, kdy mě žák odmítal z důvodu, že pro něj nejsem autoritou v oblasti moderních technologií (situaci si vymyslel chatbot). 

c9d434_8d4d0e3a144a4f80a0f2024c8a801046mv2-6722960

Co myslíte, jak jsem si vedl? A jak byste si vedli vy? Pojďte to taky vyzkoušet a sdílet své postřehy. 

P.S.: Podobně je možné využít AI také např. při skupinové práci s žáky. Do budoucna plánujeme další články na podobné téma a také reportáže přímo z hodin. 

Autor: Andrej Novik

👉 Doporučujeme také skvělé video „ChatGPT a nácvik respektujících dovedností?“ přímo od Jana Nehyby:

 

https://youtu.be/2MnWE3M7yxw