scio-logo-200x61-1-png

Učím s AI

ai_toys

Oblíbený plyšák, který nám rozumí nejlépe na světě. Co kdybychom s těmito hebkými přáteli ale mohli mluvit jako s kamarády? Co kdyby nám dokonce mohli předávat vědomosti? Cesta do pekla nebo ideální dětství zejména pro introverty? Zcela jistě brzy realita všedního dne.

Na trhu se začínají objevovat hračky poháněné nejčastěji jazykovým modelem GPT-4 od OpenAI. Kromě zábavy často slibují také vzdělávací a výchovnou dimenzi a některé testují také čistě terapeutické využití. Trh s AI hračkami v nadcházejících letech očekává významný růst, předpovídá se zvýšení tržní hodnoty až na 50,27 milionů USD do roku 2032 s ročním růstovým tempem kolem 16 %.

Nový kamarád, který ví všechno

Tento nový typ hraček vypadá často jako veselý robůtek nebo usměvavý plyšák, který na vás ale mluví lidským hlasem. Pojďme se podívat na nejchytřejší vzdělávací hračky, které teď můžete pořídit. 

Robot Miko

Miko přichází ve třech různých variantách a nabízí také speciální šachovnici, která s dětmi neúnavně bude procvičovat šachy. Robůtek si s dětmi i rád zatančí a popovídá. Zaměřuje se hlavně na výuku oblasti STEAM.

Cena od 149 USD

Funkce robůtka Miko

Robot Moxie

Moxie je robot s umělou inteligencí určený pro děti ve věku 5 až 10 let. Vyvinul ho tým technologů, neurovědců a odborníků na rozvoj dětí, kteří tím chtějí zajistit bezpečný prostor pro zvládání pocitů, procvičování komunikačních dovedností a mindfulness cvičení.

Cena 799 USD

Povídání o vesmíru s robůtkem Moxie

 

Raketka Grok

Grok je roztomilá plyšová raketka, která na vás bude mluvit hlasem zpěvačky Grimes. Případně si můžete vybrat jeho kamaráda mimozemšťana Grem nebo robůtka Gabbo. Jako předchozí hračky, také tento slibuje vzdělávací i zábavný obsah a soustředí se hlavně na bezproblémové zabezpečení.

Cena 99 USD

Představení trojice AI plyšáků

 

Robůtek Roybi

Tenhle robůtek se profiluje jako čistě vzdělávací pomocník. Soustředí se především na jazyky (aktuálně angličtinu, španělštinu, francouzštinu a mandarínštinu), technologie, matematiku a vědu. 

Cena od 149 USD

Co všechno Roybi zvládne

 

Chcete ho domů…

Robot se rychle naučí, jaký způsob učení dítě nejvíce baví a výuku mu přizpůsobuje. Pokud třeba dítě rádo kreslí, robot si to zapamatuje a bude novou látku doplňovat obrázky a úkoly zaměřené na kreativní zpracování tématu. Dokáže si zapamatovat, kterou látku už zvládá, co brali ve škole, co mu ještě pořádně nejde a zábavnou formou mu to podat. 

 

studie vzdělávacích televizních postaviček jako Dora průzkumnice nebo smyšlených semi-inteligentních hraček naznačují, že emocionální vztah dítěte k postavě může zlepšit učení a vypracování úkolů. Blízkost robotické hračky také ovlivňuje samotné chování dítěte. Experiment s inteligentní panenkou ukázal, že její přítomnost má vliv na odpovědi dětí na otázky týkající se morálních dilemat, například zda je v pořádku škádlit jiné dítě.

 

V tomto experimentu výzkumníci rozdělili 40 dětí do tří skupin: jedna skupina odpovídala na otázky vždy sama, druhá diskutovala otázky s dospělým a třetí s hračkou. Děti nejprve vyplnily dotazník s otázkami týkajících se sociálních nebo morálních přestupků. Poté si zahrály piškvorky s mluvící panenkou nebo s dospělým, aby se s nimi sblížili. Následně odpovídaly na stejné otázky znovu, tentokrát slyšely ale odpovědi svého partnera (panenka nebo dospělý), který vždy řekl, že přestupky jsou podle nich „v pořádku.“ Zjistili, že děti, které měly za partnera hračku, měnily své názory častěji než ty, které byly samy, ale zase ne tak často jako ty, které mluvily s dospělým. Také se ukázalo, že děti jsou více ovlivnitelné, pokud jde o běžné sociální situace („Je v pořádku škádlit jiné dítě?”), než o hlubší morální otázky („Je v pořádku útočit na jiné dítě?“).

 

Aktuální výzkumy z oblasti psychologie a neurovědy studují také využití chytrých hraček u dětí s poruchou autistického spektra, která jim pomáhá překonat osamělost a dává alternativu k mazlíčkům, které si nemůže každá rodina dovolit. Pomáhají například při nácviku navázání očního kontaktu nebo zahájení rozhovoru. Tento typ pomocníka přináší výhody i pro děti a adolescenty se schizofrenií. Pomocí analýzy řečí a sdělení, dokáží předvídat relapsy a správně zvolenými slovy nabídnout pomoc při regulaci emocí a zvládání stresu. AI hračka může také monitorovat online aktivity a používání sociálních médií a odhalit tak příznaky kyberšikany, úzkosti nebo deprese u mladých uživatelů

 

Mohou tyto technologické vymoženosti plně zastoupit lidského terapeuta či milující rodiče? Podle mě těžko. Ačkoliv jsou neustále ve střehu a jsou mistry v analýze dat, nemohou nabídnout to nejpodstatnější – emoční porozumění a hřejivý lidský kontakt, které jsou pro efektivní terapii zcela zásadní. Nezastupitelná úloha robotických pomocníků však spočívá v něčem jiném. Díky schopnosti včas rozpoznat znepokojivé anomálie v chování a upozornit na ně kompetentní osoby mohou významně přispět k rychlejšímu poskytnutí tolik potřebné odborné péče

 

Nadto tyto pokročilé hračky přinášejí dětem zcela nový rozměr zábavy a vzdělávání. Představte si mít po boku věrného druha, jakéhosi digitálního „pokémona“, který je vždy připraven vrhnout se po hlavě do dalšího dobrodružství a s nadšením se ho účastnit. Společníka, v jehož paměti se ukrývá bezedná studnice vědomostí a kreativních nápadů, kterými nepřestává udivovat. S takovýmto parťákem po boku se dětská fantazie může rozvíjet mílovými kroky. Není divu, že vidina čajového dýchánku ve společnosti party inteligentních plyšáků je snem snad každého dítka.

… nebo raději ne?

Momentálně největším strašákem u AI hraček je hrozba nabourání systému a krádeže dat. Hackeři mohou získat přístup k mnoha informacím o dítěti, od jeho fyzické lokace během hry až po audiovizuální záznam jeho interakcí s hračkou. Ačkoliv renomovaní výrobci, jež v našem článku zmiňujeme, důrazně prohlašují, že bezpečnost dat je pro ně absolutní prioritou, nelze přehlížet i další potenciální příčiny úniků. Mezi ty se řadí například nedostatečně zabezpečená domácí wifi síť, jejímž prostřednictvím je hračka připojena, či neaktualizovaný software. V těchto případech leží odpovědnost primárně na bedrech samotných uživatelů. Znepokojivým faktem ovšem zůstává, že na trhu se lze setkat i s levnějšími variantami chytrých hraček, u nichž je zvýšené riziko zneužití dat vykoupeno nižší pořizovací cenou. Obavy jsou opodstatněné. Vycházejí z afér hraček jako My Friend Cayla, interaktivní panenky, která nahrávala rozhovory s dětmi a sdílela tato data se společnostmi třetích stran bez souhlasu rodičů.

 

Podle profesorky psychologie Kathy Hirsh-Pasek z Temple University, pro děti do 5 let nejsou chytré hračky vůbec vhodné. Z dosavadních výzkumů odvozuje, že děti potřebují skutečné lidské interakce s rodiči a vrstevníky více než komunikovat s dalším zařízením. Pokud tyto lidi nahradí robot, může to ztížit jejich sociální integraci v pozdějších letech. V tomto věku ještě nedokážou přesně rozlišit, jestli na ně mluví skutečný člověk nebo robot. 

 

I starší děti se ovšem můžou k robůtkovi, který jim rozumí a má na ně vždy čas, nepřiměřeně upnout. Otázkou je, jak dítě pak bude reagovat, když se hračka porouchá a tím pádem mu odejde. Bude ztrátu prožívat stejně jako smrt mazlíčka nebo blízkého člověka?

 

Nesmíme také opomenout zcela zásadní aspekt, a tím je povaha dat, na nichž byl daný jazykový model vytrénován. Varovným mementem budiž například výzkum provedený v roce 2022 na půdě University of Washington, který odhalil tendenci AI modelů generovat výroky zabarvené rasismem či sexismem. Stejně alarmující je i potenciální výskyt dezinformací, které dětská mysl ještě nedokáže spolehlivě identifikovat a vyfiltrovat.

 

Je nicméně potřeba zmínit, že dosavadní výzkumy byly provedené na starší generaci hraček, které nebyly tak chytré jako ty dnešní. Je možné, že novější výzkumy ukážou, že v některých oblastech může tento typ hraček naopak pomoct, především u opakujících se úkolů jako jsou logopedická cvičení. Na tyto výzkumy je ale potřeba ještě chvíli počkat.

Na prahu nové éry zábavy a učení

Příchod vzdělávacích hraček s umělou inteligencí vzbuzuje řadu zásadních otázek. Do jaké míry můžeme důvěřovat, že výrobci dostatečně řeší bezpečnostní a etické problémy spojené se sběrem a využíváním citlivých dat o dětech? Jaký vliv může mít upřednostnění interakcí s AI společníky na sociální vývoj dítěte a budování mezilidských vazeb? A opravdu dokáže AI herní průvodce vhodně stimulovat dětskou představivost a tvořivost, nebo spíše vede k pasivnímu příjmu informací? 

 

Na druhé straně je třeba nepřehlížet i potenciální přínosy, které tyto hračky skýtají – ať již jde o výuku šitou na míru individuálním potřebám dítěte, či rozvoj znalostí a komunikačních dovedností hravou, zábavnou formou. Je však na každém rodiči a pedagogovi, aby po zvážení všech dostupných informací a faktů dospěl k vlastnímu úsudku, zda v případě konkrétního dítěte převáží přínosy či rizika spojená s používáním AI hraček.

 

Jaký je váš názor na využití AI hraček ve výuce? Pořídili byste něco takového svému dítěti? Proč ano/ne? Podělte se o svůj názor v komentářích nebo naší FB skupině.

Autorka textu: Iveta Montserrat

Ilustrační obrázek: Midjourney